Аналіз роботи Десятої міської лікарні м. Львова за 2016 рік

Аналіз роботи Десятої  міської лікарні м. Львова за 2016 рік

Десята  міська лікарня міста Львова заснована в 1946 році, в даний час  Десята  міська лікарня міста Львова розташована по  вулиці Бой – Желенського, 14 на території студентського містечка НУ «Львівська політехніка».

До складу лікарні входять:

 • два поліклінічні відділення: поліклінічне відділення № 1 плановою потужністю 145 відвідувань в зміну та поліклінічне відділення № 2 плановою потужністю 136 відвідувань в зміну;
 • при поліклінічному відділенні № 1 функціонує денний стаціонар на 30 ліжок;
 • стаціонарне терапевтичне відділення на 20 ліжок.

 

В 2016 році виконано річний бюджет на 99,9 % ( затверджено бюджетом 5 225,0  тис. грн., виконано 5 224,8, тис. грн.).

Впродовж 20165 року надійшло 48 457,74 грн. благочинних внесків.

 

Впродовж 2014 р. отримано  Ліцензію Серія АЕ № 459536 від 04.06.2014 р., 04.11.2014 р. експертами акредитаційної комісії  ДОЗ ЛОДА проведено акредитацію Десятої міської лікарні м. Львова.

Внесено зміни до Статуту Десятої міської лікарні м. Львова від 05.12.2016 р. ; реєстраційний номер справи:1_ 415­­010478­­_13;          

В поліклінічних відділеннях проходять періодичні медичні огляди студенти НУ «Львівська політехніка», ЛНУ імені Івана Франка, Інституту банківської справи, а також працівники університетів, які працюють в шкідливих умовах праці.

Надається невідкладна допомога співробітникам університетів та населенню м. Львова, яке проживає на недалекій відстані від поліклінічних відділень і має можливість  звернутися за медичною допомогою до наступних лікарів —  спеціалістів: хірурга, невропатолога, отоларинголога, офтальмолога, стоматолога, акушер – гінеколога, терапевтів, кабінету функціональної діагностики, процедурного кабінету, клініко – діагностичну лабораторію, в рентген-кабінет.

 

ПРИПИСНЕ НАСЕЛЕННЯ Десятої  міської лікарні  – 23 158.

ФАКТИЧНО обслуговується  40288  студентів  денної форми навчання ( в 2015 р. – 38679).

З них:

 • жінок – 20 213 ( 53,2 %),
 • чоловіків – 20 075 (46,8 %); іноземних студентів – 418;
 • іногородніх студентів – 25 577 (63,5%); в тому числі із них проживають в гуртожитку 14 144 ( 57,3%), в м. Львові – 14 711 (36,5%).

 

В НУ «Львівська політехніка» навчається 21 207 студенти денної форми навчання:

 • жінок —  8526 (41,2%); чоловіків – 12 681 (59,8%).

В НУ імені Івана Франка на денній формі навчання навчається  18124  студентів:

 • жінок —  11 160 (61,6%); чоловіків – 6954 (38,4%).

В інституті банківської справи на денній навчання навчається 957  студентів:

 • жінок  —  527 (54,9%); чоловіків –430(45,1%).

 

Штатний розклад лікарні

 

  Забезпеченість лікарями на 100 000 Атестовано
Лікарі – 31 148,9 Лікарі – 27;                        87,1 %

Мають сертифікат – 4;     12,9 %

Середній медичний персонал – 46 220,2 Атестовано м/с – 36;     78,2,%;

Не атестовані –10;         21,8 %;

в т.ч. молоді спеціалісти —  4; 8,7%

 

Пройшли передатестаційні курси та підтвердили свою кваліфікацію:

 • лікарів – 6; проатестовано – 6;
 • медсестер – 6; проатестовано – 6.

 

Кількість відвідувань на 100 мешканців

 

2016 р. —  711,6 ;           2015 р. – 790,5      

         

Показники 2016 2015
Всього відвідувань 164 797 183 061
З приводу захворювань 35 441 37 504
% відсоток 21,5 20,5
З приводу медичних оглядів 129 356 145 557
% відсоток 78,5 79,5
Потужність в зміну 656,6 732,2

 

Охоплено профілактичним медичними оглядами студентів

 

Роки Охоплено медичними оглядами Вперше виявлено при медичних оглядах хронічних захворювань
2016 97,1 % 5,0%
2015 97,2% 5,1%

 

 

 

Проведено вакцинопрофілактику від грипу в установі  —   вакциновано 30 медичних працівників.

 

Захворюваність на вірусні гепатити

 

  2016

абсолютні числа

2015

абсолютні числа

2016

захворюваність на 100 000

2015 захворюваність на 100 000
Вірусний гепатит А 4 4 17,2 17,2
Вірусний гепатит В 2 1 8,6 4,3
Вірусний гепатит С 3 2 12,9 8,6
Всього 9 7 38,9 30,2

 

В 2016 р. відмічається ріст захворюваності на вірусні гепатити на 22,2 % за рахунок захворюваності на вірусний гепатит В (50,0%), С – 33,3 %.

 

В 2016 році інфекційна захворюваність  залишається на рівні 2015 року.

Рівень захворюваності  на гельмінтози залишається на рівні  2015 року.

Оглянуто на артеріальну гіпертонію

 

  Всього населення Охоплено % Виявлено АГ на 1 000
2016 р. 40 288 38 221 94,2 2,8
2015 р. 38 679 37209 96,2 2,9

 

Флюорографічне обстеження

 

Роки Заплановано Охоплено Відсоток % Виявлено туберкульозу Виявлено захворювань легень
2016 12 000 12 214 101,8 2 183
2015 11 000 12157 110,5 1 164

 

  абсол. дані % від к-сті флюор.обстежень
Виявлено хворих осiб:  всього 183 1,5
в т.ч. tbc 2 0,02
онко 0 0
інші (вказати):

брогхіальна астма

хронічні бронхіти

гострі бронхіти

пневмонії

 

5

6

140

30

 

0,41

0,05

1,15

0,23

 

 

 

Захворюваність на туберкульоз

 

Роки Поширеність на  100000 Захворюваність на  100000
2016 60,5 8,6
2015 64,8 17,3

 

В 2016 році захворювання серед студентської молоді  на туберкульоз легень при флюорографічному обстеженні виявлено всього 2 випадки туберкульозу легень на ранніх стадіях, без деструкції. Всі хворі вчасно проліковані .

 

 

Обстежено УЗД – 1 375 осіб.

 

З числа 664  оглянутих у 48,0 % виявлено патологічні зміни:

 

Виявлені діагнози Абс.число %
Конкременти нирок СКХ 54 3,9
Пієлонефрит 62 4,5
Солевий діатез 81 5,8
ЖКХ 9 0,6
Панкреатит 21 1,5
Жировий гепатоз 23 1,7
Поліп жовчного міхура 4 0,3
Подвоєння лівої нирки 12 0,9
Вузловий зоб 28 2,1
Тиреоїдит 21 1,5
Кіста ячника 64 4,6
Фіброміома 9 0,5
Овуляційний синдром 62 4,5
Аднексит 68 4,9
Маткова вагітність 33 2,4
Дифузний зоб 97 7,0
Полікістоз 16 1,2

 

Поширеність і захворюваність на 1000 населення

                                                                     

  2016 2015
Поширеність 853,4 860,9
Захворюваність 356,6 397,1

 

          В порівнянні з 2015 роком в 2016 році  спостерігається зниження поширеності захворювань серед студентської молоді на 4,3% за рахунок хвороб органів  дихання, хвороб органів травлення та кістково – м’язової системи

 

Відмічається тенденція до росту поширеності захворювань:

 1. хвороби ендокринної (дифузний і токсичний зоб),
 2. хвороби нервової системи,
 3. хвороби вуха та сосцевидного відростку
 4. вроджених вад розвитку серця

 

Кількість диспансерних хворих

 

2016 р.  –  6 185     особи;   2015 р.     – 6295 осіб;

 

Кількість диспансерних хворих на одну терапевтичну дільницю:

 

2016 р.  – 773,1 ;                             2015 р. – 787,8;

 

 

Оздоровлення диспансерних хворих

 

Роки Амбулаторно Стаціонарно Пансіонати Санаторії
2016 82,1 10,8 4,2 2,9
2015 81,8 18,2

 

Всього на диспансерному обліку в 2016 році знаходилося 702 студенти – інваліди.

З них студенти:

 • НУ «Львівська політехніка» — 332 особи;
 • ЛНУ імені Івана Франка — 352 особи;
 • Львівський інститут банківської справи – 18осіб.

Питома вага серед студентів – інвалідів НУ «Львівська політехніка» становить:

 • опорно –рухового апарату — 32,5 %,
 • неврологічні захворювання – 21,1%;
 • вроджені вади розвитку – 15,4% (56,2 % — вроджені вади серця);
 • захворювання очей – 12,0%;
 • ендокринологічні захворювання —  5,7% (з них хворих на цукровий діабет – 42,0%)
 • органи дихання – 3,3%;
 • ЛОР –патологія – 2,7%;
 • онкопатологія – 2,4;

 

Питома вага серед студентів – інвалідів Львівського національного університету імені Івана Франка  становить:

 • захворювання очей – 37,5%
 • захворювання нервової системи – 16,8%
 • ендокринологічні захворювання — 12,5% (з них хворих на цукровий діабет – 77,3% )
 • хвороби опорно- рухового апарату – 9,9%
 • вроджені вади розвитку – 9,6% (35,3 % — вроджені вади серця);
 • захворювання вуха – 3,6%
 • онкопатологія – 2,6%.

 

Всього на диспансерному обліку впродовж 2016 року знаходилося 418 іноземних студенти, прибулі з тропічних країн – 271 особа.

Обстежені з профілактичною метою 245 осіб, за клінічним показами – 26 осіб.

Проведено делагілопрофілактика 67 особам.

До початку навчання в університетах  всім іноземним студентам  проведено профілактичний медичний огляд та обстежено згідно вимог чинного законодавства, а саме: студентам, які прибули з тропічних країн проведено  аналіз крові на малярійний плазмодій, аналіз сечі на шистоматоз та проведено малярійопрофілактику.

 

Робота денного стаціонару

 

За 2016 р. денному стаціонарі поліклініки проліковано 1108 хворих проти 1800 хворих у 2015 р.

Середній термін перебування на ліжку в 2016 р.   5,6 проти 7,6 в 2015 році.

Виписано з виздоровленням 910 хворих, що становить 82,1 %;     з покращенням – 17 хворих (24,3%).

Серед пролікованих хворих переважають наступні хвороби:

 1. 82,1 % — хвороби органів дихання
 2. 5,1 % — хвороби сечостатевої системи
 3. 3,6 % — хвороби органів травлення
 4. 3,0 % — хвороби системи кровообігу
 5. 2,4 % — захворювання шкіри та підшкірної клітковини
 6. 1,5 % — хвороби нервової системи
 7. 1,2 % — хвороби ока
 8. 0,7 % — хвороби вуха і соскоподібного відростку
 9. 0,3% — хвороби кістково – м’язової системи
 10. 0,1% — хвороби ендокринної системи

 

 

На початку звітного періоду в лікарів акушер –гінекологів  знаходилися на обліку 12 вагітних, на протязі року взято на облік 40 вагітних,   39  вагітних (97,5% ) взято на облік до 12 тижнів.

Всього пологами закінчили 24 вагітних,

з них передчасні пологи – 1, викидні в ранніх термінах — 0.

Всім породіллям проводився післяродовий патронаж у перші 10 днів після виписки з пологового будинку. Всі вагітні при взятті на облік проходили повне  клініко – діагностичне обстеження.

У 11 вагітних спостерігалася анемія легкого та середнього ступеня; 1 вагітна – гіперплазія щитовидної залози; у 3 вагітних  — набряки і протиінурія, інфекція сечостатевої системи – 2 вагітні.

Всі вагітні з групи ризику були скеровані на профліжко, з усіма проводилася психопрофілактична допологова підготовка.

97,2 % жінок фертильного  користується контрацептивними засобами.

Показник абортів серед жінок фертильного віку 0%.

Охоплено цитологічним  обстеженням 3486 жінки (99,6%).

В 2016 році  виявлено дисплазії легкої та середньої ступені серед молоді  — 18; підтверджено – 11 цитологічно; 7 – гістологічно. Всі взяті на диспансерний облік та проліковані.

 

Обстежено на RW     — 255 осіб.

TORCH- інфекція на рівні  2015 року.

 

Онкологічна захворюваність

 

2016 р.    —    35 випадків;            2015 р.     —  34 випадків;

Всі хворі знаходяться на «Д» обліку у лікаря –онколога, хворим проведено необхідне лікування в 2016 році.

Вперше в 2016 році виявлено  1 особа: меланома стопи.

 

Поступило на І курс навчання 1 студент:  хвороба Ходжкіна.

Знято з «Д» обліку12 осіб   в зв’язку із закінченням  навчання.

 

Кількість проведених індивідуальних передтестових консультувань по установі  — 228; обстежено на ВІЛ – 196 осіб  (0,8%)  по 7-и кодах, інфікованих осіб не виявлено.

 

Травматизм серед студентів в 2016 р.

 

Всього зареєстровано 308 травми; з них: спортивні травми  — 28,5%; вуличні травми – 31,0%; побутові травми – 36,2%; інші – 1,6%; дорожно- транспортні – 2,2%.

Зменшення  в порівнянні з 2015 роком на 9,4 % за рахунок спортивних та вуличних  травм.

 

Терапевтичне стаціонарне відділення

 

За 2016 рік проліковано 1063 хворих (2015 рік -920 хворих). Середній термін  перебування на ліжку – 7,4 проти 7,8 в 2015 р. Робота ліжка становить 474,6 проти 458,3 у 2015 році

Виконано план ліжкоднів на 136,7 %.

Із загального  числа хворих виписано із виздоровленням – 956 осіб,  що становить 89,9 %;  з покращенням – 98 (9,2%); без змін –9 (0,85%).

З числа пролікованих:

 1. 89,9 % – хвороби органів дихання
 2. 3,0% — хвороби органів травлення
 3. 2,7 % — хвороби сечостатевої системи
 4. 1,7 % — хвороби нервової системи
 5. 0,7% — хвороби органів кровообігу
 6. 0,4% — хвороби шкіри та підшкірної клітковини
 7. 0,2% — хвороби ендокринної системи
 8. 0,09% — хвороби крові
 9. 0,03% — хвороби вуха

 

Установа приймала участь у проведенні акцій, які планувались УОЗ ЛМР:

 

Дні раннього виявлення глаукоми Обстежено офтальмологом та проведено тонометрій – 220
Дні профілактики і раннього виявлення у населення туберкульозу і хронічних захворювань органів дихання Обстежено флюорографічно – 1866 осіб;
Дні профілактики і раннього виявлення артеріальної гіпертензії обстежено 1964 особи, з підвищеним АГ — 23,
Дні раннього виявлення патології шийки матки і грудної залози у жінок Всього обстежено 1106 жінок
Дні активного виявлення ВІЛ/СНІД

 

Звернулося для ДКТ 88 осіб, з них:жінок- 64; чоловіків – 22

 

Відповідно до Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», Закону України «Про запобігання захворюванню на ВІЛ/СНІД та   соціальний захист населення», Закону України «Про захист населення від інфекційних захворювань, програми боротьби з наркоманією, тютюнопалінням, малярією в установі розроблені заходи щодо реалізації цих програм.

Основний напрямок програм – це профілактика проведення санітарно – освітньої роботи серед студентів та викладачів вузів, що пояснюють природу того чи іншого захворювання.

В НУ «Львівська політехніка» двічі на рік (березень – квітень, листопад — грудень) згідно розпорядження ректора силами лікарів установи в студентських аудиторіях студентам та викладачам проводилися лекційні заняття, скеровані на профілактику захворюваності  на туберкульоз, хронічні захворювання легень, профілактику ВІЛ/СНІДу, профілактику вірусних гепатитів, профілактику захворювання, які передаються статевим шляхом, профілактику захворювань на артеріальну гіпертензію, ГРВІ, грипу, кору та інш.

Всього прочитано 238 лекцій (прослухали 5898 чол.) .

Під час прийому хворих, а також при медичних оглядах широко проводилися індивідуальні та групові бесіди. Проведено бесід   — 2491, охоплено 14 200 осіб.

Проведено середнім медичним персоналом  605 бесіди, охоплено 4070 особи.

Щоквартально в студентській газеті  «Аудиторія» НУ «Львівська політехніка» в рубриці поради на щодень друкуються поради лікаря.

 

Висновок

 

Основним напрямком роботи установи є здійснення комплексу заходів, спрямованих на формування, збереження та укріплення здоров’я студентської молоді, попередження розвитку захворювань, зниження розвитку захворюваності, інвалідності та смертності серед студентів.

Важливе місце в роботі закладу займає проведення щорічних профілактичних медичних оглядів серед студентів.

В 2016  році охоплено медичними оглядами 97,1 % студентів І – V  курсів.

Вперше виявлено хронічних захворювань 5,0% від числа оглянутих.

Виконано план флюорографічних обстежень на 101,8 %.

 

В подальшій роботі слід звернути увагу на:

 

 1. Продовжити роботу з провадження локальних протоколів надання медичної допомоги, затверджених наказами МОЗ України та на їх виконання розробити і затвердити локальні протоколи за профілем діяльності установи.
 2. Постійно аналізувати результати роботи Десятої міської лікарні м. Львова, за результатами аналізу вносити пропозиції.
 3. Аналізувати захворюваність та поширеність захворювань серед студентської молоді та доводити адміністрацію ВУЗів про стан здоров’я студентів з оргвисновками.
 4. Шляхом посилення контролю за якістю діагностичного процесу підвищити рівень профілактики медичних оглядів, вдосконалювати методику диспансеризації осіб часто – тривалохворіючих.
 5. Взяти під контроль роботу з активного виявлення захворювань на ранніх стадіях з повноцінним обстеженням осіб з факторами ризику.
 6. Посилити санітарно  — освітні заходи з метою формування здорового способу життя серед молоді, інформування з питань репродуктивного здоров’я, профілактики тютюнопаління, наркоманії та інфекцій, що передаються статевим шляхом, ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 7. Приймати активну участь у проведенні акцій, які плануються УОЗ ЛМР.
 8. Впроваджувати у практику роботи Десятої міської лікарні м. Львова сучасні медичні технології, ефективні методи діагностики та лікування хвороб.

 

 

 

Головний лікар                                                                        Данчак  В.О.