Аналіз роботи Десятої міської лікарні м.Львова в 2014 році

Аналіз роботи

Десятої  міської лікарні м. Львова

за 2014 рік

 

Десята  міська лікарня міста Львова була заснована в 1946 році. В 2014 році на базі Десятої міської лікарні  м. Львові створено центр первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) «Студентський» (наказ УОЗ ЛМР від 01.07.2013 № 264 «Про підготовку ЗОЗ  м. Львова до створення центрів ПМСД», наказ по установі від 24.11.2014№137)

До складу лікарні входять два поліклінічні відділення, стаціонарне терапевтичне відділення на 20 ліжок та денний стаціонар на 30 ліжок при поліклінічному  відділенні №1 та на 20 ліжок  — при поліклінічному відділення № 2 (наказ УОЗ ЛМР від 22.09.2014  № 284 «Про відкриття додаткових ліжок денного стаціонару 10 МЛ» ,наказ по лікарні  110 від 24.09.2014 р.).

По  вулиці Бой – Желенського, 14 на території студентського містечка НУ «Львівська політехніка» розташовані: стаціонарне терапевтичне відділення цілодобового перебування, та  поліклінічне відділення №1, планова потужність 145 відвідувань в зміну та функціонує денний стаціонар на 30 ліжок.

Поліклінічне відділення № 2 ввійшло до складу Десятої міської лікарні в грудні 1996 року, розташоване по вулиці Пасічній, 62. Планова потужність 136 відвідувань в зміну та функціонує денний стаціонар на 20 ліжок (по профілях: 5 ліжок – терапевтичного,                4 – хірургічного, 4 — гінекологічного, 4 – отоларингологічного;                  3- неврологічного).

В 2014 році виконано річний бюджет на 98,0% ( затверджено бюджетом 4719,4 тис. грн., виконано 4615,1 тис. грн., що становить 98,0% від затвердженого бюджету).

Впродовж 2014 року поступило благочинних внесків – 21 600 грн.

 

Впродовж 2014 р. отримано  Ліцензію Серія АЕ № 459536 від 04.06.2014 р., 04.11.2014 р. експертами акредитаційної комісії  ДОЗ ЛОДА проведено акредитацію Десятої міської лікарні м. Львова.

 

В поліклінічних відділеннях проходять періодичні медичні огляди студенти всіх інститутів та факультетів обох університетів, а також працівники НУ «Львівська політехніка»,які працюють в шкідливих умовах праці. Надається невідкладна допомога співробітникам університетів та населенню м. Львова, яке проживає на недалекій відстані від поліклінічних відділень і має можливість  звернутися за медичною допомогою до наступних лікарів —  спеціалістів: хірурга, невропатолога, отоларинголога, офтальмолога, стоматолога, акушер – гінеколога, терапевтів, кабінету функціональної діагностики, процедурного кабінету, клініко – діагностичну лабораторію, в рентген-кабінет.

 

ПРИПИСНЕ НАСЕЛЕННЯ Десятої  міської лікарні  – 23 158.

ФАКТИЧНО обслуговується 35 906 студентів денної форми навчання: іногородніх 24 201 ( 67,4%), з них іноземних студентів — 395.

В тому числі із них проживають в гуртожитку 12 057 ( 49,8%),       в м. Львові – 11 705 (32,6%).

В НУ «Львівська політехніка» навчається 20163 студенти денної форми навчання: іногородніх14 049 (69,7% ), з них іноземних студентів 301. В тому числі з них проживають в гуртожитку 7 517 (53,3%),  проживають в м. Львові   6 114(30,3%).

В НУ ім. Івана Франка на денній формі навчання навчається 15743  студентів: іногородніх студентів 10 152 (44,5% ),з них іноземних студентів 94 студенти. В т.ч. проживають в гуртожитку 4 106 (40,4 % ), проживають у м. Львові 5 835 (32,6%).

 

Штатний розклад лікарні

 

Забезпеченість лікарями на 100 000 Атестовано
Лікарі — 34,5 148,9 Лікарі – 27;                        87,0 %Мають сертифікат – 4;     13,0 %
Середній медичний персонал – 51 220,2 Атестовано м/с – 37;     72,5,%;Не атестовані –14;         27,5 %;в т.ч. молоді спеціалісти —  3;  5,8%

 

Пройшли передатестаційні курси та підтвердили свою кваліфікацію:

 • лікарів – 10; проатестовано – 8;
 • медсестер – 6; проатестовано – 8.

 

Кількість відвідувань на 100 мешканців

 

2014 р. —  818,8 ;  2013 р. – 752,1;      

         

Показники 2014 2013
Всього відвідувань 189 625 174 078
З приводу захворювань 38 695 34 429
% відсоток 20,4 19,7
З приводу медичних оглядів 150 930 139 655
%відсоток 96,9 80,3
Потужність в зміну 743,6 682,7

 

Кількість  відвідувань в поліклініку  у 2014 р. збільшилась на 7,5 % в  порівнянні з 2013 роком  за рахунок профілактичних медичних оглядів студентів та проведення медичних профілактичних оглядів працівників НУ «Львівська політехніка, які працюють в шкідливих умовах праці.

В 2014 році на І –ІІІ  курси навчання поступило на 3,2% студентів більше в порівнянні з 2013 роком (за рахунок студентів І курсу – 1,91 % та студентів ІІ -ІІІ, які переведені з технічних коледжів істудентів, які прибули на навчання зі східних областей України – 0,3%).

 

Охоплено профілактичним медичними оглядами студентів

 

Роки Охоплено медичними оглядами Вперше виявлено при медичних оглядах хронічних захворювань
2014 97,9 % 5,4%
2013 97,2% 5,5%

 

 

Проведено профілактичних щеплень проти дифтерії

 

План Виконання Відсоток
2014 2013 2014 2013 2014 2013
2607 2429 490 1263 1,9 50,7

 

Низький відсоток виконання плану щеплень проти дифтерії пов’язаний з відсутністю вакцини .

На виконання листа ДОЗ ЛОДА щодо вакцинопрофілакти проти грипу, в установі  вакциновано 30 осіб.

 

В 2014 році слід відмітити тенденцію до зниження росту інфекційної захворюваності на 1,4 % в порівнянні з 2013 роком за рахунок захворюваності:

 • вірусні гепатит – 9,0%
 • вітряна віспа – 2,7%
 • кір – 2,1%
 • мононуклеоз – 1,7%

 

Рівень захворюваності  на гельмінтози залишається на рівні  2013 року.

 

Оглянуто на артеріальну гіпертонію

 

Всього населення Охоплено % Виявлено АГ на 1 000
2014 р. 35 906 35 475 98,8 3,0
2013 р. 34765 34382 98,9 3,1

 

Забезпечується виконання наказів МОЗ України від 19.09.2011 р. № 597 «Про затвердження галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року»,  від 21.05.2012 р.№ 384 «Про затвердження та впровадження медико – технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії».

Моніторинг захворювання на гіпертонічну хворобу по Десятій міській лікарні міста Львова станом на 01.01.2015 року
Найменування нозології Шифр за МКХ-10 Зареєстровано захворювань — усього (поширеність) з них у чоловіків у тому числі вперше в житті з них у чоловіків перебуває під Д-наглядом Соціальний статус хворих (кількість осіб)
робітників робітників сільського господарства службовців державних службовців пенсіонерів інвалідів заг.захворювання інвалідів ВВВ студентів призовників допризовників ліквідаторів аварії на ЧАЕС постраждалих від аварії на ЧАЕС Безробітні Кількість осіб працездатного віку із загальної кілкості (стовбчик 3) Кількість осіб взятих на д. облік за останній місяць Кількість осіб знятих д. обліку за останній місяць
Гіпертонічна хвороба (всі форми) І10 — І13, І20.Х.7 — І25.Х.7, І60.Х.7 — І69.Х.7 325 265 57 41 255 0 0 0 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 14 2
у т.ч. гіпертонічна хвороба без ІХС та ЦВХ І10 — І13 325 265 57 41 255 255 14 2
ІХС з гіпертонічною хворобою І20.Х.7 — І25.Х.7
ЦВХ з гіпертонічною хворобою І60.Х.7 — І69.Х.7
Крім того, вторинна гіпертензія І15 10 3 0 0 8 8 1

 

 

 

Флюорографічне обстеження

 

Роки Заплановано Охоплено Відсоток % Виявлено туберкульозу Виявлено захворювань легень
2014 11 000 11 157 101,4 1 180
2013 11 000 11 150 101,3 2 169

 

В тому числі, із числа обстежених флюорографічно  —  8 121 (група ризику).

 

абсол. дані % від к-сті флюор. обстежень
Виявлено хворих осiб:  всього 180 1,6
в т.ч. tbc 0 0
онко 0 0
інші (вказати):бронхіальна астмапневмоніїхронічні бронхітигострі бронхіти 2511126 0,020,50,011

1,13

 

 

Захворюваність на вірусні гепатити

 

2014абсолютні числа 2013абсолютні числа 2014захворюваність на 100 000 2013 захворюваність на 100 000
Вірусний гепатит А 5 4 21,5 17,2
Вірусний гепатит В 2 5 8,6 21,5
Вірусний гепатит С 2 1 8,6 43,2
Всього 9 10 38,9 43,2

 

В 2014 році відмічається  зниження  захворюваності на вірусні гепатити на 9,0 % за рахунок  вірусного гепатиту «В» (60%). Рівень  захворюваності на вірусний гепатит «А» збільшився на 9,0%.

 

Захворюваність на туберкульоз

 

Роки Поширеність на  100000 Захворюваність на  100000
2014 69,0 4,3
2013 69,0 8,6

 

В 2014 році захворювання серед студентської молоді  на туберкульоз легень виявлено всього 1 випадок  на ранніх стадіях.

 

 

Обстежено УЗД –455 осіб.

 

З числа оглянутих у 46,5 % виявлено патологічні зміни:

Виявлені діагнози Абс.число %
Конкременти нирок СКХ 37 3,8
Пієлонефрит 43 4,4
Солевий діатез 60 6,1
ЖКХ 13 1,3
Панкреатит 12 1,2
Жировий гепатоз 27 2,8
Поліп жовчного міхура 4 0,4
Подвоєння лівої нирки 9 0,9
Вузловий зоб 24 2,5
Тиреоїдит 8 0,8
Кіста ячника 57 5,8
Фіброміома 4 0,4
Овуляційний синдром 52 5,3
Аднексит 48 4,9
Маткова вагітність 57 5,8

 

 

Поширеність і захворюваність на 1000 населення

                                                                     

  2014 2013
Поширеність 881,8 865,23
Захворюваність 415,7 410,0

 

         В 2014 році в порівнянні з 2013 роком, спостерігається незначний ріст поширеності захворювань серед студентської молоді на 1,3 % за рахунок:

 • хвороби ендокринної системи – 15,4%
 • хвороби ока – 6,4%;
 • вроджені аномалії розвитку – 4,8 %.

 

Знизилась загальна захворюваність на 2,6% за рахунок захворювань:

 1. кістково – м’язової та сполучної системи — 9,3%;
 2. вуха і сосцевидного відростка – 2,7%
 3. сечо – статевої системи – 3,0 %

 

Кількість диспансерних хворих

 

2014 р.  –  6 372     особи; 2013 р.     – 6 587 осіб;

 

Кількість диспансерних хворих на одну терапевтичну дільницю:

 

2014 р.  – 796,5 ;                             2013 р. – 823,4;

 

Оздоровлення диспансерних хворих

 

Роки Амбулаторно Санаторій – профілакторій Стаціонарно Пансіонати Санаторії
2014 27,0 43,8 16,9 5,2 5,1
2013 25,8 45,2 17,1 5,7 6,2

 

Всього на диспансерному обліку впродовж 2014 року знаходилося 395 іноземних студенти з них: 301 – студенти НУ «Львівська політехніка», 94 — студенти НУ імені Івана Франка.

До початку навчання в університетах  всім іноземним студентам  проведено профілактичний медичний огляд та обстежено згідно вимог чинного законодавства, а саме: студентам, які прибули з тропічних країн проведено  аналіз крові на малярійний плазмодій, аналіз сечі на шистоматоз та проведено малярійопрофілактику.

 

Робота денного стаціонару

 

За 2014 р. денному стаціонарі поліклініки проліковано   хворих 1848 хворих проти 1419 хворих в 2013 р.

Середній термін перебування на ліжку в 2014 р.   7,9 проти 8,0 в 2013 році.   Виписано з виздоровленням 1298 хворих, що становить 70,2 %;  з покращенням – 459 хворих (24,8%), без змін – 1 (0,01%),      90 (4,9%) хворих переведено в цілодобовий стаціонар.

Серед пролікованих хворих переважають наступні хвороби:

 1. 68,4 % — хвороби органів дихання
 2. 9,7 % — хвороби сечостатевої системи
 3. 5,5 % — хвороби органів травлення
 4. 4,0 % — захворювання шкіри та підшкірної клітковини
 5. 3,2 % — хвороби нервової системи
 6. 2,7% — хвороби ока
 7. 2,5 % — хвороби системи кровообігу
 8. 1,8 % — хвороби вуха і соскоподібного відростку
 9. 1,1% — хвороби ендокринної системи
 10. 0,5% — хвороби кістково – м’язової системи
 11. 0,4 % — хвороби крові та кровотворних органів
 12. 0,1% — інфекційні і паразитарні хвороби.

 

На початку звітного періоду в лікарів акушер –гінекологів  знаходилися на обліку 60 вагітних, на протязі року взято на облік 43 вагітних,   40 вагітні (93,0% ) взято на облік до 12 тижнів. Всього пологами закінчили 27 вагітних, з них передчасні пологи – 0, викидні в ранніх термінах -0.

Всім породіллям проводився післяродовий патронаж у перші 10 днів після виписки з пологового будинку. Всі вагітні при взятті на облік проходили повне  клініко – діагностичне обстеження.

У 17 вагітних спостерігалася анемія легкого та середнього ступеня; 2 вагітні – гіперплазія щитовидної залози; у 3 вагітних  — набряки і протиінурія.

Всі вагітні з групи ризику були скеровані на профліжко, з усіма проводилася психопрофілактична допологова підготовка.

96,0 % жінок фертильного  користується контрацептивними засобами.

Показник абортів серед жінок фертильного віку 0%.

Охоплено цитологічним  обстеженням 3328 жінки (95,0%).

Слід відмітити ріст дисплазії легкої та середньої ступені серед молоді на 18,5 %, виявлено 43 дисплазій у 2014 році : 11 підтверджено цитологічно;  2-важкого ступеня,1 –скеровано на с-r. Всі хворі скеровані на подальше лікування в онкодиспансер.

Обстежено на RW     — 612 особи.

TORCH- інфекція на рівні  2013 року.

Захворюваність на трихомонадний кольпіт в порівнянні з 2013 роком виросла на 32,4%.

Перебувало на диспансерному обліку впродовж 2014 року 158 осіб з захворюванням на тріхомонадний кольпіт, знято з диспансерного обліку  по виздоровленню 113 осіб, взято на диспансерний облік 111 осіб, на кінець звітного періоду перебуває 45 осіб.

 

Онкологічна захворюваність

2014 р.    —    35 випадків;            2013 р.     —  35 випадок;

Всі хворі знаходяться на «Д» обліку у лікаря –онколога, хворим проведено необхідне лікування в 2014 році.

Вперше виявлено  в 2014 році 4 особи: хвороба Ходжкіна- 2, неходжскінська лімфома – 1, кісткової тканини – 1.

Поступило на І курс навчання 4 студенти:  1 хвороба Ходжкіна, 1 – лімфома Беркета, пухлина мозку -1, с-r – 1.

Знято з «Д» обліку 8 осіб, з них 6 —  в зв’язку із закінченням  навчання,  в зв’язку зі смертю – 2 особи.

 

Кількість проведених індивідуальних передтестових консультувань по установі  — 1446; обстежено на ВІЛ – 1243 осіб  (5,4%)  по 7-и кодах, інфікованих осіб не виявлено.

По поліклінічному відділенню № 1 – 616 (4,4%);

по поліклінічному відділенню № 2 – 579 (6,4%),

обстежено стаціонарних хворих  – 48 особи (5,6 %);

обстежено по кодах вагітних  — 85 осіб.

Проведено консультувань в кабінеті «Довіра»: дотестових– 1446; післятестових – 1243,

 

Травматизм серед студентів в 2014 р.

Всього зареєстровано 557 травми; з них: вуличні травми – 27,8%; побутові травми – 38,2%; спортивні травми  — 29,0%; інші – 2,1%; дорожно- транспортні -2,4%.

Ріст в порівнянні з 2013 роком на 14,0% за рахунок побутових травм.

 

Терапевтичне стаціонарне відділення

 

За 2014 рік проліковано 875 хворих (2013 рік -806 хворих). Середній термін  перебування на ліжку – 8,0 проти 8,2 в 2013 р. Робота ліжка становить 421,3 проти 404,8 у 2013 році

Виконано план ліжкоднів на 121,4 %. Із загального  числа хворих виписано із виздоровленням – 753 що становить 86,3 %;   з покращенням – 117 (13,4%); без змін –3 (0,3%).

З числа пролікованих:

 1. 86,3 % – хвороби органів дихання
 2. 3,6 % — хвороби органів травлення
 3. 3,6% — хвороби сечостатевої системи
 4. 2,6 % — хвороби нервової системи
 5. 1,3% ­ — хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини
 6. 0,9% — хвороби органів кровообігу
 7. 0,6% — хвороби вуха та сосковидного відростка
 8. 0,3% — хвороби шкіри та підшкірної клітковини
 9. 02,% — хвороби крові і кровотворних органів
 10. 0,2% — інфекційні і паразитарні хвороби
 11. 0,2% — травми та отруєння.

 

 

Установа приймала участь у проведенні акцій, які планувались УОЗ ЛМР:

 1. «Акція з профілактики туберкульозу та хронічних захворювань органів дихання» — в ході акції обстежено флюорографічно – 1200 особи,  туберкульозу легень на ранніх стадіях не виявлено. Виявлено 1 випадок хронічного захворювання легень, який були до обстежені та взяті на диспансерний облік.
 2. «Акція з профілактики та раннього виявлення артеріальної гіпертензії»: обстежено 1906 осіб, з них студентів – 1959 осіб, працівників установи – 121 особа. Вперше виявлено 22 особи з підвищеним артеріальним тиском, які в подальшому дообстежені, проліковані та взяті на диспансерний облік.
 3. «Дні раннього виявлення глаукоми» з метою профілактики та раннього виявлення глаукоми у населення м. Львова обстежено 206 осіб.Осіб з підвищеним внутріочним тиском не виявлено.
 4. Дні профілактики та раннього виявлення цукрового діабету, в ході якого було обстежено 119 осіб. Осіб з підвищеним рівнем цукру в крові не виявлено.
 5. «Загально обласна інформативно – просвітницька профілактична кампанія щодо активного виявлення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД з метою збереження їхнього здоров’я та здоров’я інших людей» — в ході акції обстежено 209 осіб, ВІЛ-інфікованих не виявлено. З них: чоловіків 118 осіб, жінок – 91осіб.
 6. «Акція з профілактики та раннього виявлення патології шийки матки та молочної залози» — в ході акції обстежено 1122 особи, виявлено патологій –81; в т.ч.: ш/м – 78 осіб; патологій грудних залоз – 3 осіб. Всі дообстежені та взяті на диспансерний облік.
 7. «Акція з профілактики та раннього виявлення онкозахворювань чоловічої статевої сфери» в ході акції обстежено 1459 осіб, патологій не виявлено.

 

Відповідно до Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», Закону України «Про запобігання захворюванню на ВІЛ/СНІД та   соціальний захист населення», Закону України «Про захист населення від інфекційних захворювань, Національних програм «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року, програми боротьби з наркоманією, тютюнопалінням, малярією в установі розроблені заходи щодо реалізації цих програм.

Основний напрямок програм – це профілактика проведення санітарно – освітньої роботи серед студентів та викладачів вузів, що пояснюють природу того чи іншого захворювання.

В НУ «Львівська політехніка» двічі на рік (березень – квітень, листопад — грудень) згідно розпорядження ректора силами лікарів установи в студентських аудиторіях студентам та викладачам проводилися лекційні заняття, скеровані на профілактику захворюваності  на туберкульоз, хронічні захворювання легень, профілактику ВІЛ/СНІДу, профілактику вірусних гепатитів, профілактику захворювання, які передаються статевим шляхом, профілактику захворювань на артеріальну гіпертензію, ГРВІ, грипу, кору та інш. Всього прочитано 259 лекцій (прослухали 5502 чол.) .

Під час прийому хворих, а також при медичних оглядах широко проводилися індивідуальні та групові бесіди. Проведено бесід   — 2663, охоплено 14371 особа.

Проведено середнім медичним персоналом 625 бесід, охоплено 4294 особи.

Щомісячно в студентській газеті  «Аудиторія» НУ «Львівська політехніка» в рубриці поради на щодень друкуються поради лікаря.

 

 

 

 

Висновок

 

Основним напрямком роботи установи є здійснення комплексу заходів, спрямованих на формування, збереження та укріплення здоров’я студентської молоді, попередження розвитку захворювань, зниження розвитку захворюваності, інвалідності та смертності серед студентів.

Важливе місце в роботі закладу займає проведення щорічних профілактичних медичних оглядів серед студентів. В 2014 році охоплено медичними оглядами 97,9 % студентів І – V  курсів.  Вперше виявлено хронічних захворювань 5,0% від числа оглянутих.

Установа  бере активну участь у  виконанні Постанови Кабінету Міністрів від 25.04.2012 р. № 341 «Про реалізацію Пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою». З метою виявлення артеріальної гіпертензії оглянуто 98,8 % студентів. З числа оглянутих взято вперше на облік  53 студенти. Всі студенти, в яких виявлено підвищення артеріального тиску до обстежені, з ними проведені бесіди та дані рекомендації щодо профілактики захворювання на АГ.

Виконано план флюорографічних обстежень на 101,4 %.

В 2014 році в порівнянні з 2013 роком, спостерігається незначний ріст поширеності захворювань серед студентської молоді на 1,3 % за рахунок:

 • хвороби ендокринної системи – 15,4%
 • хвороби ока – 6,4%;
 • вроджені аномалії розвитку – 4,8 %.

Відмічається  зниження загальної  захворюваності на 2,6% за рахунок захворювань:

 1. кістково – м’язової та сполучної системи — 9,3%;
 2. вуха і соцевидного відростка – 2,7%
 3. сечо – статевої системи – 3,0 %

 

Кількість диспансерних хворих, які пролікувалися в денному стаціонарі в 2014 р. становить 25,7%(в 2013 – 21,2%) .

Середнє  перебування хворого на ліжку в 2014 р становить 8,0 проти 8,2 в  2013 році .

В  2014 році  вперше встановлено діагноз онкопатології  у 4 студентів ( 4 випадки – поступили на І курс, 4 випадки – виявлено лікарями установи ).

При аналізі загальної смертності  серед студентів   75% становить смертність від травматизму (дорожно – транспортний травматизм), 25 % — онкопатології.

 

 

 

 

В подальшій роботі слід звернути увагу на:

 

 1. Постійно аналізувати результати роботи Десятої міської лікарні м. Львова, за результатами аналізу вносити пропозиції.
 2. Аналізувати захворюваність та поширеність захворювань серед студентської молоді та доповідати на ректораті про стан здоров’я студентів з оргвисновками.
 3. Продовжити роботу з провадження локальних протоколів надання медичної допомоги, затверджених наказами МОЗ України та на їх виконання розробити і затвердити локальні протоколи за профілем діяльності установи.
 4. Шляхом посилення контролю за якістю діагностичного процесу підвищити рівень профілактики медичних оглядів, вдосконалювати методику диспансеризації осіб часто – тривалохворіючих та на тих, які перенесли гострі захворювання з метою хронізації.
 5. Взяти під особливий контроль роботу з активного виявлення захворювань на ранніх стадіях з повноцінним обстеженням осіб з факторами ризику.
 6. Посилити санітарно — освітні заходи з метою формування здорового способу життя серед молоді, інформування з питань репродуктивного здоров’я, профілактики тютюнопаління, наркоманії та інфекцій, що передаються статевим шляхом, ВІЛ-інфекції/СНІДу.

 

 

 

Головний лікар                                                                        Данчак  В.О.