Аналіз роботи Десятої  міської лікарні м. Львова за 2017рік

 

Десята  міська лікарня міста Львова заснована в 1946 році, в даний час  Десята  міська лікарня міста Львова розташована по  вулиці Бой – Желенського, 14 на території студентського містечка НУ «Львівська політехніка».

До складу лікарні входять:

 • два поліклінічні відділення: поліклінічне відділення № 1 плановою потужністю 145 відвідувань в зміну та поліклінічне відділення № 2 плановою потужністю 136 відвідувань в зміну;
 • при поліклінічному відділенні № 1 функціонує денний стаціонар на 30 ліжок;
 • стаціонарне терапевтичне відділення на 20 ліжок.

 

В 2017 році виконано річний бюджет на 99,9 % ( затверджено бюджетом 8194,7  тис. грн., виконано 8194,5 тис. грн.).

Впродовж 2017 року надійшло 80 440,52 грн. благочинних внесків.

Наявна Ліцензія Серія АЕ № 459536 від 04.06.2014 р.;  експертами акредитаційної комісії  ДОЗ ЛОДА проведено акредитацію Десятої міської лікарні м. Львова – 24.10.2017 р.

Внесено зміни до Статуту Десятої міської лікарні м. Львова від 05.12.2016 р. ; реєстраційний номер справи:1_ 415­­010478­­_13;          

В поліклінічних відділеннях проходять періодичні медичні огляди студенти НУ «Львівська політехніка», ЛНУ імені Івана Франка, Інституту банківської справи, а також працівники університетів, які працюють в шкідливих умовах праці.

Надається невідкладна допомога співробітникам університетів та населенню м. Львова, яке проживає на недалекій відстані від поліклінічних відділень і має можливість  звернутися за медичною допомогою до наступних лікарів —  спеціалістів: хірурга, невропатолога, отоларинголога, офтальмолога, стоматолога, акушер – гінеколога, терапевтів, кабінету функціональної діагностики, процедурного кабінету, клініко – діагностичну лабораторію, в рентген-кабінет.

 

ПРИПИСНЕ НАСЕЛЕННЯ Десятої  міської лікарні  – 23 158.

ФАКТИЧНО обслуговується  39708 студентів  денної форми навчання ( в 2016 р. – 40 708).

З них:

університет банківської справи – 813

НУ «Львівська політехніка» — 21 595

НУ імені Івана Франка –  17 300

з них:

Іногородніх  — 25 612 (64,5 %) студентів;

З них проживають у гуртожитку – 14 289 (55,7%) студентів;

м. Львів – 14 096 (35,5%) студентів;

 

В НУ «Львівська політехніка» навчається 21 595 студенти денної форми навчання:

 • жінок —  8713 (40,3%); чоловіків – 12882 (59,7%)

В НУ імені Івана Франка на денній формі навчання навчається  17 300  студентів:

 • жінок —  1098 (63,5%); чоловіків – 6376 (36,5%)

В інституті банківської справи на денній навчання навчається 813 студентів:

 • жінок  —  502 (61,7%); чоловіків –311 (38,3%).

 

Штатний розклад лікарні

 

Забезпеченість лікарями на 100 000 Атестовано
Лікарі – 31 148,9 Лікарі – 26;                        83,9 %

Мають сертифікат – 4;     12,9 %

Середній медичний персонал – 45 220,2 Атестовано м/с – 37;     82,2,%;

Не атестовані – 8;         17,7 %;

в т.ч. молоді спеціалісти —  2; 4,44%

 

Пройшли передатестаційні курси та підтвердили свою кваліфікацію:

 • лікарів – 9; проатестовано – 2;
 • медсестер – 9; проатестовано – 7.

 

Кількість відвідувань на 100 мешканців

 

2016 р. —  711,6 ;           2017 р. – 599,7     

         

Показники 2016 2017
Всього відвідувань 164 797 138892
З приводу захворювань 35 441 27760
% відсоток 21,5 20,1
З приводу медичних оглядів 129 356 11 132
% відсоток 78,5 80
Потужність в зміну 656,6 557,7

 

Охоплено профілактичним медичними оглядами студентів

 

Роки Охоплено медичними оглядами Вперше виявлено при медичних оглядах хронічних захворювань
2016 97,1 % 5,0%
2017 97,0% 5,2%

 

 

Проведено вакцинопрофілактику від грипу в установі  —   вакциновано 10 медичних працівників.

 

Захворюваність на вірусні гепатити

 

2016

абсолютні числа

2017

абсолютні числа

2016

захворюваність на 100 000

2017

захворюваність на 100 000

Вірусний гепатит А 4 1 17,2 4,3
Вірусний гепатит В 2 3 8,6 8,6
Вірусний гепатит С 3 3 12,9 8,6
Всього 9 5 38,9 21,6

 

В 2017 р. знизився ріст захворюваності на вірусні гепатити: за рахунок захворюваності на вірусний гепатит А (25,0%), С – 33,0 %.

 

В 2017 році інфекційна захворюваність  залишається на рівні 2016 року.

Рівень захворюваності  на гельмінтози в порівнянні з 2016 знизився на 1,7%.

 

Оглянуто на артеріальну гіпертонію

 

Всього населення Охоплено % Виявлено АГ на 1 000
2016 р. 40 288 38 221 94,2 2,8
2017 р. 39 708 37 524 94,5 2,4

 

Флюорографічне обстеження

 

Роки Заплановано Охоплено Відсоток % Виявлено туберкульозу Виявлено захворювань легень
2016 12 000 12 214 101,8 2 183
2017 12 000 12502 104,1 209

 

абсол. дані % від к-сті флюор.обстежень
Виявлено хворих осiб:  всього 209 1,7
в т.ч. tbc 2 0,016
онко 0 0
інші (вказати):

брохіальна астма

хронічні бронхіти

гострі бронхіти

пневмонії

 

2

3

196

6

 

0,016

0,02

1,6

0,04

 

 

 

Захворюваність на туберкульоз

 

Роки Поширеність на  100000 Захворюваність на  100000
2016 60,5 8,6
2017 43,2 8,6

 

В 2017 році захворювання серед студентської молоді  на туберкульоз легень при флюорографічному обстеженні виявлено 2 випадки туберкульозу легень на ранніх стадіях.

 

 

Обстежено УЗД – 1 106 осіб.

 

З числа оглянутих виявлено 639 патологічних  змін (57,7 %):

 

Виявлені діагнози Абс.число %
Конкременти нирок СКХ 58 5,2
Пієлонефрит 41 3,7
Солевий діатез 77 7,0
ЖКХ 7 0,6
Панкреатит 22 2,0
Жировий гепатоз 24 2,2
Поліп жовчного міхура 6 0,5
Подвоєння нирки 11 1,0
Вузловий зоб 34 3,0
Тиреоїдит 23 2,0
Кіста ячника 69 6,2
Фіброміома 71 1,0
Овуляційний синдром 70 6,3
Аднексит 57 5,2
Маткова вагітність 30 2,7
Дифузний зоб 85 7,8
Полікістоз 14 1,3

 

Поширеність і захворюваність на 1000 населення

                                                                     

  2016 2017
Поширеність 853,4 830,0
Захворюваність 356,6 357,2

 

          В порівнянні з 2016 роком в 2017 році  спостерігається зниження поширеності захворювань серед студентської молоді на 2,7 % за рахунок хвороб нервової системи, інфекційної захворюваності та  хвороб ока.

 

Відмічається тенденція до росту поширеності захворювань:

 1. хвороби ендокринної (дифузний зоб),
 2. хвороби органів дихання
 3. хвороби кістково- м’язової системи
 4. вроджених вад розвитку серця
 5. хвороби сечостатевої системи.

 

Кількість диспансерних хворих

 

2016 р.  –  6 185     особи;   2017 р.     – 6144 осіб;

 

Кількість диспансерних хворих на одну терапевтичну дільницю:

 

2016 р.  – 773,1 ;                             2017 р. – 765,3;

 

 

Оздоровлення диспансерних хворих

 

Роки Амбулаторно Стаціонарно Пансіонати Санаторії
2016 82,1 10,8 4,2 2,9
2017 81,8 18,2

 

Всього на диспансерному обліку в 2017 році знаходилося 742 студенти – інваліди.

З них студенти:

 • НУ «Львівська політехніка» — 359 особи;
 • ЛНУ імені Івана Франка — 368 особи;
 • Університет банківської справи – 15 осіб.

Питома вага серед студентів – інвалідів НУ «Львівська політехніка» становить:

 • опорно –рухового апарату
 • неврологічні захворювання
 • вроджені вади розвитку захворювання очей
 • ендокринологічні захворювання
 • органи дихання
 • ЛОР –патологія
 • онкопатологія

 

Питома вага серед студентів – інвалідів Львівського національного університету імені Івана Франка  становить:

 • захворювання очей
 • захворювання нервової системи
 • ендокринологічні захворювання
 • хвороби опорно- рухового апарату
 • вроджені вади розвитку
 • захворювання вуха
 • онкопатологія .

 

Всього на диспансерному обліку впродовж 2017 року знаходилося 401 іноземних студенти, прибулі з тропічних країн – 233 осіб.

Обстежені з профілактичною метою 251 осіб, за клінічним показами – 28 осіб.

Проведено делагілопрофілактика 71 особам.

До початку навчання в університетах  всім іноземним студентам  проведено профілактичний медичний огляд та обстежено згідно вимог чинного законодавства, а саме: студентам, які прибули з тропічних країн проведено  аналіз крові на малярійний плазмодій, аналіз сечі на шистоматоз та проведено малярійопрофілактику.

 

Робота денного стаціонару

 

За 2017 р. денному стаціонарі поліклініки проліковано 1666 осіб,  проти 1108 хворих у 2016 р.

Середній термін перебування на ліжку в 2017 р.   5,1 проти 5,6 в 2016 році.

Виписано з виздоровленням 1450 хворих, що становить 87,0 %;     з покращенням – 178 хворих (11,3%).

Серед пролікованих хворих переважають наступні хвороби:

— хвороби органів дихання

— хвороби сечостатевої системи

— хвороби органів травлення

— хвороби системи кровообігу

— захворювання шкіри та підшкірної клітковини

— хвороби нервової системи

— хвороби ока

— хвороби вуха і соскоподібного відростку

— хвороби кістково – м’язової системи

— хвороби ендокринної системи

 

На початку звітного періоду в лікарів акушер –гінекологів  знаходилися на обліку 19 вагітних, на протязі року взято на облік 33 вагітних,   всі вагітні взяті на облік до 12 тижнів.

Всього пологами закінчили 28 вагітних,

з них передчасні пологи – 2, викидні в ранніх термінах — 0.

Всім породіллям проводився післяродовий патронаж у перші 10 днів після виписки з пологового будинку. Всі вагітні при взятті на облік проходили повне  клініко – діагностичне обстеження.

У 15 вагітних спостерігалася анемія легкого та середнього ступеня; 2 вагітних – дифузний зоб І ст.; у 4 вагітних  — набряки і протиінурія.

Всі вагітні з групи ризику були скеровані на профліжко, з усіма проводилася психопрофілактична допологова підготовка.

97,2 % жінок фертильного  користується контрацептивними засобами.

Показник абортів серед жінок фертильного віку 0%.

Охоплено цитологічним  обстеженням 3540 жінки (98,3%) .

В 2017 році  виявлено дисплазії легкої та середньої ступені серед молоді  — 10; підтверджено – 8 цитологічно; 2 – гістологічно. Всі взяті на диспансерний облік та проліковані.

 

Обстежено на RW     — 162 осіб.

TORCH- інфекція на рівні  2016року.

 

Онкологічна захворюваність

 

2016 р.    —    35 випадків;            2017 р.     —  35випадків;

Всі хворі знаходяться на «Д» обліку у лікаря –онколога, хворим проведено необхідне лікування в 2017 році.

Вперше в 2017році виявлено  1 особа: саркома литкової діялнки (без змін).

Поступило на І курс навчання 2 студент:  1 особа — хвороба Ходжкіна; 1 особа – нефробластома.

Знято з «Д» обліку 8осіб   в зв’язку із закінченням  навчання.

 

Кількість проведених індивідуальних передтестових консультувань по установі  — 690; обстежено на ВІЛ – 650 осіб  (2,8%)  по 6-и кодах, інфікованих осіб не виявлено.

 

Травматизм серед студентів в 2017 р.

 

Всього зареєстровано 358 травми; з них: 57,6 %; інші – 0,7%; дорожно- транспортні – 1,4%.

В  порівнянні з 2016 роком  відбулося збільшення на 11,2 % за рахунок побутових  травм.

 

Терапевтичне стаціонарне відділення

 

За 2017 рік проліковано 881 хворих (2016 рік — 1063 хворих). Середній термін  перебування на ліжку – 7,3 проти 7,4 в 2016 р. Робота ліжка становить 387,7 проти 474,6 у 2016 році.

Виконано план ліжкоднів на 11,7 %.

Із загального  числа хворих виписано із виздоровленням – 784 осіб,  що становить 89,0 %;  з покращенням –87 (9,9%); без змін –10 (0,1%).

З числа пролікованих:

 1. 90,0 % – хвороби органів дихання
 2. 3,3 % — хвороби сечостатевої системи
 3. 3,1% — хвороби органів травлення
 4. 1,0 % — хвороби нервової системи
 5. 1,0% — хвороби органів кровообігу
 6. 0,25% — хвороби шкіри та підшкірної клітковини
 7. 0,25% — хвороби кістково – м’язової системи
 8. 0,1% — хвороби крові

 

Установа приймала участь у проведенні акцій, які планувались УОЗ ЛМР:

Дні раннього виявлення глаукоми Обстежено офтальмологом та проведено тонометрій – 238
Дні профілактики і раннього виявлення у населення туберкульозу і хронічних захворювань органів дихання Обстежено флюорографічно – 1257 осіб; ренгено-графічно –3; проведено спірографію – 7 особам
Дні профілактики і раннього виявлення артеріальної гіпертензії обстежено 1910 осіб, рацівників установи – 98 осіб. Виявлено  АГ у 105 осіб; з підвищеним АГ – 21. Всі доообстежені, проліковані та взяті на диспансерний облік
Дні раннього виявлення патології шийки матки і грудної залози у жінок Всього обстежено 1093 жінок; з них цитологічно обстежено 582;

63 особи  мають патологію.

Всі скеровані на дообстеження та взяті на «Д» облік

Дні активного виявлення ВІЛ/СНІД

 

Звернулося для ДКТ 57 осіб, з них: жінок- 44; чол. – 13;

ВІЛ-позитивних не виявлено

Дні раннього виявлення онкопатології  сечостатевої сфери у чоловіків Оглянуто 581 осіб, з них –23 УЗД,  2 – онкомаркери, патологій не виявлено

 

Відповідно до Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», Закону України «Про запобігання захворюванню на ВІЛ/СНІД та   соціальний захист населення», Закону України «Про захист населення від інфекційних захворювань, програми боротьби з наркоманією, тютюнопалінням, малярією в установі розроблені заходи щодо реалізації цих програм.

Основний напрямок програм – це профілактика проведення санітарно – освітньої роботи серед студентів та викладачів вузів, що пояснюють природу того чи іншого захворювання.

В НУ «Львівська політехніка» двічі на рік (березень – квітень, листопад — грудень) згідно розпорядження ректора силами лікарів установи в студентських аудиторіях студентам та викладачам проводилися лекційні заняття, скеровані на профілактику захворюваності  на туберкульоз, хронічні захворювання легень, профілактику ВІЛ/СНІДу, профілактику вірусних гепатитів, профілактику захворювання, які передаються статевим шляхом, профілактику захворювань на артеріальну гіпертензію, ГРВІ, грипу, кору та інш.

Всього прочитано 256 лекцій (прослухали 6708 чол.) .

Під час прийому хворих, а також при медичних оглядах широко проводилися індивідуальні та групові бесіди. Проведено бесід   — 2481, охоплено 14 612 осіб.

Проведено середнім медичним персоналом 639 бесіди, охоплено 4103 особи.

Щоквартально в студентській газеті  «Аудиторія» НУ «Львівська політехніка» в рубриці поради на щодень друкуються поради лікаря.

 

Висновок

 

Основним напрямком роботи установи є здійснення комплексу заходів, спрямованих на формування, збереження та укріплення здоров’я студентської молоді, попередження розвитку захворювань, зниження розвитку захворюваності, інвалідності та смертності серед студентів.

Важливе місце в роботі закладу займає проведення щорічних профілактичних медичних оглядів серед студентів.

В 2017  році охоплено медичними оглядами 97,4 % студентів І – V  курсів.

Вперше виявлено хронічних захворювань 4,8% від числа оглянутих.

Виконано план флюорографічних обстежень на 104,1 %.

 

В подальшій роботі слід звернути увагу на:

 1. провадження в роботу установи реформ в медицині згідно директивних документів МОЗ України та інших нормативно-правових актів, які регламентують роботу медичної галузі охорони здоров’я;
 2. впровадження у практику роботи Десятої міської лікарні сучасних медичних технологій, ефективних методів діагностики та лікування хвороб;
 3. поновлення, розроблення та впровадження в роботу закладу нових локальних протоколів надання медичної допомоги, згідно Реєстру методико – технологічних документів;
 4. удосконалення роботи амбулаторно-поліклінічної служби, ведення диспансерного нагляду за здоровими і хворими студентами;
 5. здійснення комплексу заходів з профілактики, поширення ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та інфекційних захворювань;
 6. зміцнення матеріально-технічної бази установи;
 7. забезпечення загальнодержавної політики у сфері охорони праці, встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій в Десятій міській лікарні м. Львова;
 8. пропаганду здорового способу життя, підвищення рівня санітарно-гігієнічних знань серед студентської молоді з метою запобігання захворювань.
 9. постійно аналізувати результати роботи Десятої міської лікарні м. Львова, за результатами аналізу вносити пропозиції.
 10. аналізувати захворюваність та поширеність захворювань серед студентської молоді та доводити адміністрацію ВУЗів про стан здоров’я студентів з оргвисновками.
 11. взяти під контроль роботу з активного виявлення захворювань на ранніх стадіях з повноцінним обстеженням осіб з факторами ризику.
 12. посилити санітарно  — освітні заходи з метою формування здорового способу життя серед молоді, інформування з питань репродуктивного здоров’я, профілактики тютюнопаління, наркоманії та інфекцій, що передаються статевим шляхом, ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 13. приймати активну участь у проведенні акцій, які плануються УОЗ ЛМР.

 

 

 

Головний лікар                                                                        Данчак  В.О.