Аналіз роботи Десятої  міської лікарні м. Львова за 2015 рік

Десята  міська лікарня міста Львова була заснована в 1946 році,

Десята  міська лікарня міста Львова розташована по  вулиці Бой – Желенського, 14 на території студентського містечка НУ «Львівська політехніка».

До складу лікарні входять:

 • два поліклінічні відділення: поліклінічне відділення № 1 плановою потужністю 145 відвідувань в зміну та поліклінічне відділення № 2 плановою потужністю 136 відвідувань в зміну;
 • при поліклінічному відділенні № 1 функціонує денний стаціонар на 30 ліжок;
 • стаціонарне терапевтичне відділення на 20 ліжок.

 

В 2015 році виконано річний бюджет на 99,9 % ( затверджено бюджетом 5 333,1  тис. грн., виконано 5327, тис. грн.).

Впродовж 2015 року поступило благочинних внесків – 23 152 грн.

 

Впродовж 2014 р. отримано  Ліцензію Серія АЕ № 459536 від 04.06.2014 р., 04.11.2014 р. експертами акредитаційної комісії  ДОЗ ЛОДА проведено акредитацію Десятої міської лікарні м. Львова.

 

В поліклінічних відділеннях проходять періодичні медичні огляди студенти НУ «Львівська політехніка», ЛНУ імені Івана Франка, Інституту банківської справи, а також працівники університетів, які працюють в шкідливих умовах праці.

Надається невідкладна допомога співробітникам університетів та населенню м. Львова, яке проживає на недалекій відстані від поліклінічних відділень і має можливість  звернутися за медичною допомогою до наступних лікарів —  спеціалістів: хірурга, невропатолога, отоларинголога, офтальмолога, стоматолога, акушер – гінеколога, терапевтів, кабінету функціональної діагностики, процедурного кабінету, клініко – діагностичну лабораторію, в рентген-кабінет.

 

ПРИПИСНЕ НАСЕЛЕННЯ Десятої  міської лікарні  – 23 158.

ФАКТИЧНО обслуговується  38 679 студентів  денної форми навчання ( в 2014 р. – 35 906).

З них:

 • жінок – 20 253 ( 52,3 %),
 • чоловіків – 18 426 (46,7 %); іноземних студентів – 415;
 • іногородніх студентів – 24 897 (64,4%); в тому числі із них проживають в гуртожитку 13 254 ( 53,3%), в м. Львові – 13 782 (35,6%).

 

В НУ «Львівська політехніка» навчається 21 442 студенти денної форми навчання:

 • жінок —  8611 (40,2%); чоловіків – 12 831 (59,8%).

В НУ імені Івана Франка на денній формі навчання навчається  16 256  студентів:

 • жінок —  11 020 (67,8%); чоловіків – 5 238 (32,2%).

В інституті банківської справи на денній навчання навчається 981  студент:

 • жінок  —  622 (63,4%); чоловіків –359(36,6%).

 

Штатний розклад лікарні

 

Забезпеченість лікарями на 100 000 Атестовано
Лікарі — 34,5 148,9 Лікарі – 28;                        87,0 %

Мають сертифікат – 3;     13,0 %

Середній медичний персонал – 51 220,2 Атестовано м/с – 39;     76,4,%;

Не атестовані –12;         23,5 %;

в т.ч. молоді спеціалісти —  3;  5,8%

 

Пройшли передатестаційні курси та підтвердили свою кваліфікацію:

 • лікарів – 10; проатестовано – 7;
 • медсестер – 5; проатестовано – 4.

 

Кількість відвідувань на 100 мешканців

 

2014 р. —  818,8 ;  2015 р. – 790,5      

         

Показники 2014 2015
Всього відвідувань 189 625 183 061
З приводу захворювань 38 695 37 504
% відсоток 20,4 20,5
З приводу медичних оглядів 150 930 145 557
%відсоток 96,9 79,5
Потужність в зміну 743,6 732,2

 

Охоплено профілактичним медичними оглядами студентів

 

Роки Охоплено медичними оглядами Вперше виявлено при медичних оглядах хронічних захворювань
2014 97,9 % 5,4%
2015 97,2% 5,1%

 

 

 

Виконання листа УОЗ ЛМР від 18.09.2015 р. № 2602-вих – 1108 щодо вакцинопрофілактики від грипу в установі   вакциновано 25 осіб.

 

Захворюваність на вірусні гепатити

 

2014

абсолютні числа

2015

абсолютні числа

2014

захворюваність на 100 000

2015 захворюваність на 100 000
Вірусний гепатит А 5 4 21,5 17,2
Вірусний гепатит В 2 1 8,6 4,3
Вірусний гепатит С 2 2 8,6 8,6
Всього 9 7 38,9 30,2

 

В 2015 р. відмічається зниження захворюваності на вірусні гепатити на 22,0 % за рахунок захворюваності на вірусний гепатит В (50,0%). Захворюваність  на вірусний гепатит С залишається на рівні 2014 року.

В 2015 році слід відмітити тенденцію до зниження росту інфекційної захворюваності на 7,9 % в порівнянні з  2014 роком за рахунок захворюваності:

 • вірусні гепатит – 22,0%
 • ГРВІ та грип – 7,1%
 • вітряна віспа – 1,4%
 • кір – 1,1%.

Рівень захворюваності  на гельмінтози залишається на рівні  2014 року.

Оглянуто на артеріальну гіпертонію

 

Всього населення Охоплено % Виявлено АГ на 1 000
2014 р. 35 906 35 475 98,8 3,0
2015 р. 38 679 37209 96,2 2,9

 

Флюорографічне обстеження

 

Роки Заплановано Охоплено Відсоток % Виявлено туберкульозу Виявлено захворювань легень
2014 11 000 11 157 101,4 1 180
2015 11 000 12157 110,5 1 164

 

В тому числі, із числа обстежених флюорографічно  —  8 112 (група ризику).

 

 

 

 

абсол. дані % від к-сті флюор. обстежень
Виявлено хворих осiб:  всього 164 1,34
в т.ч. tbc 1 0,01
онко 1 0,01
інші (вказати):

бронхіальна астма

пневмонії

хронічні бронхіти

гострі бронхіти

 

4

33

2

125

 

0,03

0,3

0,02

1,0

 

 

Захворюваність на туберкульоз

 

Роки Поширеність на  100000 Захворюваність на  100000
2014 69,0 4,3
2015 64,8 17,3

 

В 2015 році захворювання серед студентської молоді  на туберкульоз легень при флюорографічному обстеженні виявлено всього 1 випадок туберкульозу легень на ранніх стадіях, при  зверненні за медичною допомогою виявлено 3 випадки туберкульозу легень. Всі хворі вчасно проліковані .

 

 

Обстежено УЗД – 1206 осіб.

 

З числа 552  оглянутих у 45,8 % виявлено патологічні зміни:

Виявлені діагнози Абс.число %
Конкременти нирок СКХ 43 3,5
Пієлонефрит 51 4,2
Солевий діатез 80 6,6
ЖКХ 10 0,8
Панкреатит 18 1,5
Жировий гепатоз 23 1,9
Поліп жовчного міхура 3 0,2
Подвоєння лівої нирки 7 0,6
Вузловий зоб 18 1,5
Тиреоїдит 16 1,3
Кіста ячника 52 4,3
Фіброміома 6 0,5
Овуляційний синдром 57 4,7
Аднексит 55 4,6
Маткова вагітність 23 1,9
Дифузний зоб 80 6,6
Полікістоз 10 0,8

 

Поширеність і захворюваність на 1000 населення

                                                                     

  2014 2015
Поширеність 881,8 806,9
Захворюваність 415,7 397,1

 

         В 2015 році в порівнянні з 2014 роком, спостерігається зниження поширеності захворювань серед студентської молоді на 2,3% за рахунок:

 • кістково – м’язової системи – 27,0%
 • хвороби нервової системи – 25,0 %
 • хвороби системи кровообігу – 18,0%
 • хвороби вуха – 18,0%
 • хвороби крові та кровотворних органів – 17,6%
 • хвороби дихання – 12,0%.

 

Відмічається тенденція до росту поширеності захворювань:

 1. сечо – статевої системи – 31,0 %
 2. вроджені вади серця – 3,5%
 3. хвороби ендокринної системи – 1,6%

Загальна захворюваність зменшилась на 4,4 % за рахунок гострих простудних захворювань  та захворюваності на грип.

 

Кількість диспансерних хворих

 

2014 р.  –  6 372     особи; 2015 р.     – 6295 осіб;

 

Кількість диспансерних хворих на одну терапевтичну дільницю:

 

2014 р.  – 796,5 ;                             2015 р. – 787,8;

 

Оздоровлення диспансерних хворих

 

Роки Амбулаторно Санаторій – профілакторій Стаціонарно Пансіонати Санаторії
2014 27,0 43,8 16,9 5,2 5,1
2015 81,8 18,2

 

Всього на диспансерному обліку впродовж 2015 року знаходилося 415 іноземних студенти, прибулі з тропічних країн – 297.

Обстежені з профілактичною метою 265 осіб, за клінічним показами – 10 осіб. Проведено делагілопрофілактика 108 особам, з них: повторно прибулих з тропічних країн 33 особи. До початку навчання в університетах  всім іноземним студентам  проведено профілактичний медичний огляд та обстежено згідно вимог чинного законодавства, а саме: студентам, які прибули з тропічних країн проведено  аналіз крові на малярійний плазмодій, аналіз сечі на шистоматоз та проведено малярійопрофілактику.

 

Робота денного стаціонару

 

За 2015 р. денному стаціонарі поліклініки проліковано 1999 хворих проти 1848 хворих у 2014 р.

Середній термін перебування на ліжку в 2015 р.   7,3 проти 7,9 в 2014 році.   Виписано з виздоровленням 1457 хворих, що становить 73,3 %;  з покращенням – 480 хворих (24,3%), з погіршенням – 1 (0,01%),      39 (1,9%) хворих переведено в цілодобовий стаціонар.

Серед пролікованих хворих переважають наступні хвороби:

 1. 68,6 % — хвороби органів дихання
 2. 9,7 % — хвороби сечостатевої системи
 3. 5,5 % — хвороби органів травлення
 4. 4,0 % — захворювання шкіри та підшкірної клітковини
 5. 3,2 % — хвороби нервової системи
 6. 2,7% — хвороби ока
 7. 2,5 % — хвороби системи кровообігу
 8. 1,8 % — хвороби вуха і соскоподібного відростку
 9. 1,1% — хвороби ендокринної системи
 10. 0,5% — хвороби кістково – м’язової системи
 11. 0,4 % — хвороби крові та кровотворних органів
 12. 0,1% — інфекційні і паразитарні хвороби.

 

На початку звітного періоду в лікарів акушер –гінекологів  знаходилися на обліку 25 вагітних, на протязі року взято на облік 27 вагітних,   25 вагітні (92,5% ) взято на облік до 12 тижнів.

Всього пологами закінчили 34 вагітних, з них передчасні пологи – 0, викидні в ранніх термінах — 0.

Всім породіллям проводився післяродовий патронаж у перші 10 днів після виписки з пологового будинку. Всі вагітні при взятті на облік проходили повне  клініко – діагностичне обстеження.

У 25 вагітних спостерігалася анемія легкого та середнього ступеня; 3 вагітні – гіперплазія щитовидної залози; у 2 вагітних  — набряки і протиінурія.

Всі вагітні з групи ризику були скеровані на профліжко, з усіма проводилася психопрофілактична допологова підготовка.

96,8 % жінок фертильного  користується контрацептивними засобами.

Показник абортів серед жінок фертильного віку 0%.

Охоплено цитологічним  обстеженням 3472 жінки (99,2%).

Слід відмітити ріст дисплазії легкої та середньої ступені серед молоді на 33,3 %, виявлено 61 дисплазія у 2015 році : 21 підтверджено цитологічно;  хворі скеровані на подальше лікування в онкодиспансер.

Обстежено на RW     — 210 осіб.

TORCH- інфекція на рівні  2014 року.

Перебувало на диспансерному обліку впродовж 2015 року  45 осіб з захворюванням на тріхомонадний кольпіт. Взято на диспансерний облік у 2015 73 особи, , знято з диспансерного обліку  по виздоровленню 87 осіб, на кінець звітного періоду перебуває 31 особа.

 

Онкологічна захворюваність

2014 р.    —    35 випадків;            2015 р.     —  34 випадків;

Всі хворі знаходяться на «Д» обліку у лікаря –онколога, хворим проведено необхідне лікування в 2015 році.

Вперше виявлено  в 2015 році 3 особи: хвороба Ходжкіна- 1, лімфома Беркіта  — 1, неходжскінська лімфома – 1.

Поступило на І курс навчання 2 студенти:  1 хвороба Ходжкіна,            с-r  щитовидної залози– 1.

Знято з «Д» обліку12 осіб, з них 11 —  в зв’язку із закінченням  навчання,  в зв’язку зі смертю – 1 особа.

 

Кількість проведених індивідуальних передтестових консультувань по установі  — 778; обстежено на ВІЛ – 743 осіб  (3,2%)  по 7-и кодах, інфікованих осіб не виявлено.

По поліклінічному відділенню № 1 – 465 (3,3%);

по поліклінічному відділенню № 2 – 246 (2,7%),

обстежено стаціонарних хворих  – 32 особи (3,4 %);

обстежено по кодах вагітних  — 48 осіб.

Проведено консультувань в кабінеті «Довіра»: дотестових– 778; післятестових – 743.

 

Травматизм серед студентів в 2015 р.

Всього зареєстровано 340 травми; з них: спортивні травми  — 36,0%; вуличні травми – 32,0%; побутові травми – 30,0%; інші – 1,5%; дорожно- транспортні — 0,5%.

Зменшення  в порівнянні з 2014 роком на 16 % за рахунок дорожньо- транспортних та побутових  травм.

 

Терапевтичне стаціонарне відділення

 

За 2015 рік проліковано 920 хворих (2014 рік -875 хворих). Середній термін  перебування на ліжку – 7,8 проти 8,0 в 2014 р. Робота ліжка становить 458,3 проти 421,3 у 2014 році

Виконано план ліжкоднів на 133,1 %. Із загального  числа хворих виписано із виздоровленням – 852 що становить 86,9 %;   з покращенням – 116 (13,6%); без змін –12 (1,2%).

З числа пролікованих:

 1. 86,9 % – хвороби органів дихання
 2. 3,0% — хвороби сечостатевої системи
 3. 2,9 % — хвороби органів травлення
 4. 2,1 % — хвороби нервової системи
 5. 1,5% — хвороби органів кровообігу
 6. 1,1% ­ — хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини
 7. 0,6% — хвороби шкіри та підшкірної клітковини
 8. 0,3% — хвороби ендокринної системи
 9. 0,2% — інфекційні і паразитарні хвороби
 10. 0,1% — хвороби ока.

 

 

 

Установа приймала участь у проведенні акцій, які планувались УОЗ ЛМР:

«Акція  з профілактики туберкульозу та хронічних захворювань органів дихання» — Обстежено флюорографічно – 1598 осіб; ренгено-графічно – 27; проведено спірографію – 4 особам. Всі хворі  були до обстежені та взяті на диспансерний облік.

«Акція з профілактики та раннього виявлення артеріальної гіпертензії»: обстежено 1654 особи, працівників установи – 70 осіб. Виявлено  АГ у 164 осіб; з підвищеним АГ — 21, які в подальшому дообстежені, проліковані та взяті на диспансерний облік

 

«Дні раннього виявлення глаукоми» з метою профілактики та раннього виявлення глаукоми у населення м. Львова Обстежено оф-тальмологом та проведено тонометрій – 214

Дні профілактики та раннього виявлення цукрового діабету, в ході якого обстежено ВСЬОГО-59 осіб, з них виявлено гіперглікемію – 1 особа (жінка); вперше  — 0.

«Загально обласна інформативно – просвітницька профілактична кампанія щодо активного виявлення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД з метою збереження їхнього здоров’я та здоров’я інших людей»  — в ході акції обстежено Звернулося для ДКТ — 327  осіб, з них:жінок- 154; ВІЛ-позитивних невиявлено.

Обстежено -319 осіб: з них жінок – 147..

«Акція з профілактики та раннього виявлення патології шийки матки та молочної залози» — в ході акції обстежено 591 особи, виявлено патологій –77; в т.ч.: ш/м – 75 осіб; патологій грудних залоз – 2 осіб. Всі дообстежені та взяті на диспансерний облік.

«Акція з профілактики та раннього виявлення онкозахворювань чоловічої статевої сфери»  — Оглянуто 639 осіб,з них –21 УЗД,  3 – онкомаркери, патологій не виявлено.

 

Відповідно до Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», Закону України «Про запобігання захворюванню на ВІЛ/СНІД та   соціальний захист населення», Закону України «Про захист населення від інфекційних захворювань, програми боротьби з наркоманією, тютюнопалінням, малярією в установі розроблені заходи щодо реалізації цих програм.

Основний напрямок програм – це профілактика проведення санітарно – освітньої роботи серед студентів та викладачів вузів, що пояснюють природу того чи іншого захворювання.

В НУ «Львівська політехніка» двічі на рік (березень – квітень, листопад — грудень) згідно розпорядження ректора силами лікарів установи в студентських аудиторіях студентам та викладачам проводилися лекційні заняття, скеровані на профілактику захворюваності  на туберкульоз, хронічні захворювання легень, профілактику ВІЛ/СНІДу, профілактику вірусних гепатитів, профілактику захворювання, які передаються статевим шляхом, профілактику захворювань на артеріальну гіпертензію, ГРВІ, грипу, кору та інш. Всього прочитано 253 лекцій (прослухали 5580 чол.) .

Під час прийому хворих, а також при медичних оглядах широко проводилися індивідуальні та групові бесіди. Проведено бесід   — 2652, охоплено 14 350 особа.

Проведено середнім медичним персоналом 618 бесіди, охоплено 4217 особи..

Щомісячно в студентській газеті  «Аудиторія» НУ «Львівська політехніка» в рубриці поради на щодень друкуються поради лікаря.

 

 

Висновок

 

Основним напрямком роботи установи є здійснення комплексу заходів, спрямованих на формування, збереження та укріплення здоров’я студентської молоді, попередження розвитку захворювань, зниження розвитку захворюваності, інвалідності та смертності серед студентів.

Важливе місце в роботі закладу займає проведення щорічних профілактичних медичних оглядів серед студентів. В 2015 році охоплено медичними оглядами 97,29 % студентів І – V  курсів.  Вперше виявлено хронічних захворювань 5,1% від числа оглянутих.

Виконано план флюорографічних обстежень на 110,5 %.

 

Відмічається тенденція до росту поширеності захворювань:

 1. сечо – статевої системи – 31,0 %
 2. вроджені вади серця – 3,5%
 3. хвороби ендокринної системи – 1,6%

Загальна захворюваність зменшилась на 4,4 % за рахунок гострих простудних захворювань  та захворюваності на грип.

Всі диспансерні хворі оздоровлені 100% в амбулаторних чи стаціонарних умовах.

Вперше виявлено  в 2015 році 3 особи: хвороба Ходжкіна- 1, лімфома Беркіта  — 1, неходжскінська лімфома – 1.

Поступило на І курс навчання 2 студенти:  1 хвороба Ходжкіна,            с-r  щитовидної залози– 1.

При аналізі загальної смертності  серед студентів   76% становить смертність від травматизму (дорожно – транспортний травматизм), 20 % — онкопатології, 5 % — загальне захворювання. Всього в 2015 році померло 5 осіб

 

В подальшій роботі слід звернути увагу на:

 

 1. Продовжити роботу з провадження локальних протоколів надання медичної допомоги, затверджених наказами МОЗ України та на їх виконання розробити і затвердити локальні протоколи за профілем діяльності установи.
 2. Постійно аналізувати результати роботи Десятої міської лікарні м. Львова, за результатами аналізу вносити пропозиції.
 3. Аналізувати захворюваність та поширеність захворювань серед студентської молоді та доповідати на ректораті про стан здоров’я студентів з оргвисновками.
 4. Шляхом посилення контролю за якістю діагностичного процесу підвищити рівень профілактики медичних оглядів, вдосконалювати методику диспансеризації осіб часто – тривалохворіючих та на тих, які перенесли гострі захворювання з метою хронізації.
 5. Взяти під особливий контроль роботу з активного виявлення захворювань на ранніх стадіях з повноцінним обстеженням осіб з факторами ризику.
 6. Посилити санітарно — освітні заходи з метою формування здорового способу життя серед молоді, інформування з питань репродуктивного здоров’я, профілактики тютюнопаління, наркоманії та інфекцій, що передаються статевим шляхом, ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 7. Приймати активну участь у проведенні акцій, які плануються УОЗ ЛМР.

 

 

 

Головний лікар                                                                        Данчак  В.О.