Аналіз роботи за 2013 рік

Аналіз роботи

Десятої  міської лікарні м. Львова

за 2013 рік

 Десята  міська лікарня міста Львова була заснована в 1946 році.

До складу лікарні входять два поліклінічні відділення, денний стаціонар на 30 ліжок та стаціонарне терапевтичне відділення на 20 ліжок.

По  вулиці Бой – Желенського, 14 на території студентського містечка НУ «Львівська політехніка» розташовані: стаціонарне терапевтичне відділення цілодобового перебування, та  поліклінічне відділення №1, планова потужність 145 відвідувань в зміну; при поліклінічному відділенні функціонує денний стаціонар.

Поліклінічне відділення № 2 ввійшло до складу Десятої міської лікарні в грудні 1996 року, розташоване по вулиці Пасічній, 62. Планова потужність 136 відвідувань в зміну.

В 2013 році виконано річний бюджет на 100% ( затверджено бюджетом 4375,6 тис. грн., виконано 4375,6 тис. грн., що становить 100% від затвердженого бюджету).

Впродовж 2013 року власними силами установи (при допомозі спонсорів) проведено:

Проведено ремонт маніпуляційного кабінету на суму 15 000 грн.

Відремонтовано долікарського прийому  на  суму  4 000 грн.

Всього виконано робіт  на суму 19 000 грн.

Поступило благочинних внесків – 21 100 грн.

В поліклінічних відділеннях проходять періодичні медичні огляди студенти всіх факультетів обох університетів, а також надається невідкладна допомога співробітникам. ¼ населення м. Львова, яке проживає на недалекій відстані від поліклінічних відділень, звертається за медичною допомогою до наступних лікарів —  спеціалістів: хірурга, невропатолога, отоларинголога, офтальмолога, стоматолога, акушер – гінеколога, терапевтів, кабінету функціональної діагностики, фізіотерапевтичного кабінету, процедурного кабінету, клініко – діагностичну лабораторію, в рентген-кабінет.

ПРИПИСНЕ НАСЕЛЕННЯ Десятої  міської лікарні  – 23 158.

ФАКТИЧНО обслуговується 34 765 студентів денної форми навчання: іногородніх 23346 ( 67,2%), з них іноземних студентів 390.

В тому числі із них проживають в гуртожитку 11 617 ( 49,8% ),       в м. Львові – 11 419 (32,8%).

В НУ «Львівська політехніка» навчається19 233 студенти денної форми навчання: іногородніх13 649 (70,9% ), з них іноземних студентів 280, в тому числі з них проживають в гуртожитку 7 511 (55,0% ),  проживають в м. Львові   5 584 (29,0%).

В НУ ім. Івана Франка на денній формі навчання навчається 15532 студентів: іногородніх студентів 9 697 (62,4% ),з них іноземних студентів 110, в т.ч. проживають в гуртожитку 4 106 (42,3 % ), проживають у м. Львові 5 835 (37,6%).

Штатний розклад лікарні

Забезпеченість лікарями на 100 000

Атестовано

Лікарі — 35,5

153,3

Лікарі – 27;                        84,4 %

Мають сертифікат – 5;     15,6 %

Середній медичний персонал – 54

233,2

Атестовано м/с – 34;     63,0,%;

 

Не атестовані –20;         37,0 %;

в т.ч. молоді спеціалісти —  4;   20,0%

Пройшли передатестаційні курси та підтвердили свою кваліфікацію:

—         лікарів – 7, проатестовано – 9; отримали сертифікати – 1;

—         медсестер – 8;  проатестовано – 12.

Кількість відвідувань на 100 мешканців

2013 р. – 752,1;       2012 р. —       751,6 ;

Показники

2012

2013

Всього відвідувань

170 827

174 078

З приводу захворювань

36 695

34 429

% відсоток

21,5

19,7

З приводу медичних оглядів

134 132

139 655

%відсоток

78,5

80,3

Потужність в зміну

675,2

682,7

Кількість  відвідувань в поліклініку  у 2013 р. збільшилась на 1,9 % в  порівнянні з 2012 роком  за рахунок профілактичних медичних оглядів.

Охоплено профілактичним медичними оглядами студентів

Роки

Охоплено медичними оглядами

Вперше виявлено при медичних оглядах хронічних захворювань

2012

96,7%

5,31%

2013

97,2%

5,5%

Забезпечується виконання наказів МОЗ України від 19.09.2011 р. № 597 «Про затвердження галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року»,  від 21.05.2012 р.№ 384 «Про затвердження та впровадження медико – технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії».

Стан реалізації пілотного проекту щодо державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою     станом на 01.01.2014 р. по Десятій міській лікарні м. Львова

Таблиця 1

Назва регіону

(установа)

К-сть населення станом на  01.01.2014

тис.чол.

К-сть хворих на гіпертонічну хворобу станом на 01.01.2014, тис.чол (кількість хворих яка стоїть на диспансерному спостереженні)

К-сть хворих на гіпертонічну хворобу, які залучені до Пілотного проекту  станом на 01.01.2014, тис.чол

К-сть хворих на гіпертонічну хворобу, які залучені вперше в 2013р до Пілотного проекту

тис.чол

К-сть ЗОЗ,

які задіяні в Пілотному

проекті  станом на 01.01.2014,

К-сть ЗОЗ,

в яких затверджені локальні протоколи з лікування артеріальної гіпертензії

К-сть лікарів, які виписують рецепти на лікарські засоби, задіяні в  Пілотному проекті, чол.

К-сть осіб, яким виписані рецепти на лікарські засоби,

задіяні в  Пілотному проекті, чол.

К-сть виписаних рецептів на часткове відшкодування вартості лікарських засобів, задіяних в  Пілотному проекті, станом на 01.01.2014

К-сть аптечних закладів (точок роздрібної торгівлі лікарськими засобами, задіяних у Пілотному проекті  станом на  01.01.2014

Всього

В т.ч. в сільській місцевості

Всього

В т.ч. в сільській місцевості

Всього

В т.ч. в сільській місцевості

Всього

В т.ч. в сільській місцевості

Всього

В т.ч. в сільській місцевості

Всього

В т.ч. в сільській місцевості

Всього

В т.ч. в сільській місцевості

Всього

В т.ч. в сільській місцевості

Всього

В т.ч. в сільській місцевості

Всього

В т.ч. в сільській місцевості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Десята міська лікарня м.Львова

23 158

267

88

63

1

1

12

88

137

2

Таблиця 2

Назва регіону (установа)

Сума виділених коштів на 2013 рік тис.грн

Отримано коштів по субвенціям станом на 01.01.2014року тис. грн.

Використано коштів станом на 01.01.2014року тис. грн.

% використаних коштів від отриманих

Кількість рецептів, які подані аптечними закладами для здійснення часткового відшкодування станом на 01.01.2014

Кількість рецептів, по яких здійснено часткове відшкодування станом на 01.01.2014

% відщкодованих рецептів від загальної кількості виписаних.

1

2

3

4

5

6

7

8

Поза компетенцією УОЗ

1

1

100,0%

Аналіз диспансерної групи хворих на гіпертонічну хворобу щодо забезпечення лікарськими засобами

станом на 01.01.2014

ЗОЗ

Диспансерна група

Пільгова категорія (100% та 50% вартості ліків)

Особи, які приймають комбіновані препарати та інші препарати, які не увійшли до переліку ліків по пілотному проекту

Кількість осіб, які підлягають виписці рецептів по пілотному проекту

Особи, яким виписано рецепти

Кількість виписаних рецептів з 01.06.2012

Кількість виписаних рецептів з 01.01.2014

Кількість отоварених рецептів

Десята міська лікарня м. Львова

267

103 (40,8%)

82 (100%)

82(100%)

137

1

1

Оглянуто на артеріальну гіпертонію

Всього населення

Охоплено

%

Виявлено АГ на 1 000

2012 р. 35872 35190 98,1 2,98
2013 р. 34765 34382 98,9 3,1

Флюорографічне обстеження

Роки

Заплановано

Охоплено

Відсоток %

Виявлено туберкульозу

Виявлено захворювань легень

2012

11000

11 158

101,5

2

178

2013

11 000

11 150

101,3

2

169

В тому числі, із числа обстежених флюорографічно  —  8 239 (група ризику).

Проведено профілактичних щеплень проти дифтерії

План

Виконання

Відсоток

2012

2013

2012

2013

2012

2013

I П/В

3676

1457

1 100

663

29,9

45,6

II П/В

3325

1033

694

600

20,7

57,8

ВСЬОГО

7001

2429

1 794

1263

25,6

50,7

Низький відсоток виконання плану щеплень проти дифтерії пов’язаний:

—       з відсутністю вакцини та у зв’язку з призупиненням  проведення вакцинації (згідно з розпорядженням Львівської обласної СЕС від 13.12.12 № 6903/07 «Про заборону використання ІБП»).

На виконання листа ДОЗ ЛОДА від 17.12.2013 № 6720/12 про виконання доручення голови Львівської обласної державної адміністрації від 25.11.2013 №21/8-23162/0/1-13 щодо вакцинопрофілакти проти грипу, в установі  вакциновано 30 осіб.

В 2013 році слід відмітити тенденцію до зниження інфекційної захворюваності на59,4 % в порівнянні з 2012 роком за рахунок захворюваності:

—         багряниця – 100,0%;

—         епідемічний паротит – 99,9%;

—         інфекційні гепатит – 50,0%

—         мононуклеоз – 17,7%

—         кір – 4,5%.

Рівень захворюваності  на гельмінтози залишається на рівні  2012 року.

Вірусні гепатити

2012

абсолютні числа

2013

абсолютні числа

2012

захворюваність на 100 000

2013захворюваність на 100 000

Вірусний гепатит А

2

4

8,6

17,2

Вірусний гепатит В

12

5

51,8

21,5

Вірусний гепатит С

6

1

25,9

4,3

Всього

20

10

86,4

43,2

В 2013 році відмічається  зниження  захворюваності на вірусні гепатити за рахунок  вірусного гепатиту В —  на 41,7 % та вірусного гепатиту С на 16,7 %. Рівень  захворюваності на вірусний гепатит А збільшився на 50 %.

Захворюваність на туберкульоз

Роки

Поширеність на  100000

Захворюваність на  100000

2012

51,8

8,6

2013

69,0

8,6

В 2013 році захворювання серед студентської молоді  на туберкульоз легень залишається на рівні 2012 року; виявлено всього 2 випадки на ранніх стадіях, з них: — 1 при медичних оглядах, – 1 при зверненні.

Обстежено УЗД – 630 осіб. З числа оглянутих у 38,6 % виявлено патологічні зміни:

—         Маткова вагітність – 9,8%

—         Позаматкова вагітність – 0,8 %

—         Киста яйників – 11,1%

—         Аднексит – 19,3%

—         Сечо – кам’яна хвороба – 5,7%

—          Пієлонефрит -16,8%

—         Жовчно –кам’яна хвороба – 4,1%

—         Панкреатит  — 2,4%

—         Киста нирки – 0,8%

—         Тиреоїдит – 0,4%

—         Нефрит – 4,9%

—         Вузловий зоб – 3,7%

—         Сольовий діатез – 11, 5%

—         Цистит – 2,4 %

—         Подвоєння нирки – 4,5 %

—         Гіпоплазія щитоподібної залози – 1,2%.

Поширеність і захворюваність

2012

2013

Поширеність 879,7 865,23
Захворюваність 405,3 410,0

В 2013 році в порівнянні з 2012 роком, спостерігається незначне зниження поширеності захворювань серед студентської молоді на 1,7 %.

—         хвороби органів дихання – 8,6 %, за рахунок гострої інфекції верхніх дихальних шляхів;

—         хвороби ока – 7,7%;

—         хвороби системи кровообігу -7,2%

—         хвороби  вуха та сосцевидного відростка  — 5,2 %;

Проте, відмічається тенденція до росту поширеності захворювань

 1. хвороби кістково – м’язової та сполучної системи  — 16,8%;
 2. хвороби сечо – статевої системи – 11,7 %
 3. хвороби ендокринної системи – 1,4%;

Кількість диспансерних хворих

2012 р.  – 6 572 особи;      2013 р.     – 6 587 осіб;

Кількість диспансерних хворих на одну терапевтичну дільницю:

2012 р.  – 821,5;                             2013 р. – 823,4;

Оздоровлення диспансерних хворих

Роки

Амбулаторно

Санаторій – профілакторій

Стаціонарно

Пансіонати

Санаторії

2012 25,4 42,8 16,8 9,1 5,1
2013 25,8 45,2 17,1 5,7 6,2

Всього на диспансерному обліку впродовж 2013 року знаходилося 390 іноземних студенти з них:280 – студенти НУ «Львівська політехніка», 110 — студенти НУ імені Івана Франка. До початку навчання в університетах  всім іноземним студентам  проведено профілактичний медичний огляд та обстежено згідно вимог чинного законодавства. Студентам, які прибули з тропічних країн, проведено малярійопрофілактику.

За 2013 р. денному стаціонарі поліклініки проліковано 1419 хворих проти 1388 хворих в 2012 р.

Середній термін перебування на ліжку в 2013 р.   8,0 проти 8,1 в 2012 році.   Виписано з виздоровленням 981, що становить 69,1 %;  з покращенням – 437 хворих (30,8%), без змін — 0, з погіршенням – 1 хворих (0,01%).

Серед пролікованих хворих переважають наступні хвороби:

 1. 57,5 % — хвороби органів дихання
 2. 12,6 % — хвороби сечостатевої системи
 3. 8,1 % — хвороби органів травлення
 4. 4,4%  — хвороби ока
 5. 4,2% — захворювання шкіри та підшкірної клітковини
 6. 3,9 % — хвороби нервової системи
 7. 3,6 % — хвороби системи кровообігу
 8. 3,0 % — хвороби вуха і соскоподібного відростку
 9. 1,7% — хвороби ендокринної системи
 10. 0,84 % — хвороби крові та кровотворних органів

На початку звітного періоду в лікарів акушер –гінекологів  знаходилися на обліку 43 вагітних, на протязі року взято на облік 43 вагітних,    41 вагітні (95,3% ) взято на облік до 12 тижнів. Всього пологами закінчили 36 вагітних, з них передчасні пологи – 0, викидні в ранніх термінах -2 випадки.

Всім породіллям проводився післяродовий патронаж у перші 10 днів після виписки з пологового будинку. Всі вагітні при взятті на облік проходили повне  клініко – діагностичне обстеження.

У 24 вагітних спостерігалася анемія легкого та середнього ступеня; 2 вагітні – гіперплазія щитовидної залози; у 7 вагітних  — набряки і протиінурія.

Всі вагітні з групи ризику були скеровані на профліжко, з усіма проводилася психопрофілактична допологова підготовка.

95,6 % жінок фертильного  користується контрацептивними засобами.

Показник абортів серед жінок фертильного віку 0%.

Охоплено цитологічним  обстеженням 3455 жінки (95,3%).

Слід відмітити ріст дисплазії легкої та середньої ступені серед молоді на 17,5 %, виявлено 40 дисплазій у 2013 році(33 особи в 2012 році) .

Обстежено на RW     — 324 особи.

TORCH- інфекція на рівні 2012 року .

Перебувало на диспансерному обліку впродовж 2013 року 104 особи з захворюванням на тріхомонадний кольпіт, знято з диспансерного обліку  по виздоровленню 57 осіб, взято на диспансерний облік 78 осіб, на кінець звітного періоду перебуває 47 осіб.

Онкологічна захворюваність

2012 р.    —    38 випадків;            2013 р.     —  35 випадок;

Всі хворі знаходяться на «Д» обліку у лікаря –онколога, хворим проведено необхідне лікування в 2013 році.

Вперше виявлено  в 2013 році 8 осіб: хвороба Ходжкіна- 1, нехожскінська лімфома – 1, пухлина середостіння – 1; остеокарцинома правої великогомкової кістки — 1, апластична ангіохондроміома головного мозку  – 1, нейробластома правого наднирника  – 1, нефробастома нирки – 1, саркома 5-го ребра  – 1.

Поступило на І курс навчання: 2 студенти —  1 хвороба Ходжкіна, 1 пухлина середостіння.

Знято з «Д» обліку11 осіб, з них 9 —  в зв’язку із закінченням  навчання,  в зв’язку зі смертю – 2 особи.

Кількість проведених індивідуальних передтестових консультувань по установі  — 1466; обстежено на ВІЛ – 1233 осіб   по 6-и кодах, інфікованих осіб не виявлено.

По поліклінічному відділенню № 1 – 551 (4,2%);

по поліклінічному відділенню № 2 – 641 (7,1%),

обстежено стаціонарних хворих  – 41 особи (5 %);

обстежено по кодах вагітних  — 71 особа.

Проведено консультувань в кабінеті «Довіра»: дотестових– 1466; післятестових – 1233;

В 2013 році померло 8 студентів, з них:  6 загинуло трагічно, 2 випадки з приводу онкозахворюваннях.

Травматизм серед студентів в 2013 р.

Всього зареєстровано 479 травми; з них: вуличні травми – 33,2%; побутові травми – 33,8%; спортивні травми  — 29,4%; інші – 2,3%; дорожно- транспортні -1,2%.

Терапевтичне стаціонарне відділення

За 2013 рік проліковано 806 хворих (2012 рік -742 хворих). Середній термін  перебування на ліжку – 8,2 проти 8,6 в 2012 р. Робота ліжка становить 404,8 проти 387,3 у 2012 році

Виконано план ліжкоднів на 116,6 %. Із загального  числа хворих виписано із виздоровленням – 725 що становить 90,0 %;   з покращенням – 72 (8,9%); без змін –9 (1,1%).

З числа пролікованих:

 1. 86,4  % – хвороби органів дихання
 2. 3,3 % — хвороби органів травлення

3,1% — хвороби сечостатевої системи

 1. 2,2 % — хвороби нервової системи
 2. 1,3 % — хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини
 3. 0,5% — хвороби вуха та сосковидного відростка.
 4. 0,4% травми та отруєння
 5. 0,2% — хвороби шкіри та підшкірної клітковини
 6. 0,1% — вроджені вади

Установа приймала участь у проведенні акцій, які планувались УОЗ ЛМР:

 1. «Акція  з профілактики туберкульозу та хронічних захворювань органів дихання» — в ході акції обстежено флюорографічно – 1002 особи,  туберкульозу легень на ранніх стадіях не виявлено. Виявлено 4 випадки хронічних захворювань легень, які були до обстежені та взяті на диспансерний облік.

2. «Акція з профілактики та раннього виявлення артеріальної гіпертензії»: обстежено 1233 осіб, з них студентів – 1112 осіб, працівників установи – 121 особа. Вперше виявлено 21 особа з підвищеним артеріальним тиском, які в подальшому дообстежені, проліковані та взяті на диспансерний облік.

3.  «Дні раннього виявлення глаукоми» з метою профілактики та раннього виявлення глаукоми у населення м. Львова обстежено 165 осіб.Осіб з підвищеним внутріочним тиском не виявлено.

4. Дні профілактики та раннього виявлення цукрового діабету, в ході якого було обстежено 120 осіб. Осіб з підвищеним рівнем цукру в крові не виявлено.

5. «Загально обласна інформативно – просвітницька профілактична кампанія щодо активного виявлення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД з метою збереження їхнього здоров’я та здоров’я інших людей» — в ході акції обстежено 126 осіб, ВІЛ-інфікованих не виявлено. З них: чоловіків 40 осіб, жінок – 86 осіб.

6. «Акція з профілактики та раннього виявлення патології шийки матки та молочної залози» — в ході акції обстежено 1139 осіб, виявлено патологій – 94; в т.ч.: ш/м – 89 осіб; патологій грудних залоз – 5 осіб. Всі дообстежені та взяті на диспансерний облік.

7. «Акція з профілактики та раннього виявлення онкозахворювань чоловічої статевої сфери» в ході акції обстежено 1627 осіб, патологій не виявлено.

Відповідно до Закону України «Про затвердження загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 рр.»; закону України     « Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», Закону України «Про захист населення від інфекційних захворювань, Національних програм «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року, програми боротьби з наркоманією, тютюнопалінням, малярією в установі розроблені заходи щодо реалізації цих програм.

Основний напрямок програм – це проведення санітарно – освітньої роботи серед студентів та викладачів вузів, що пояснюють природу того чи іншого захворювання.

В НУ «Львівська політехніка» двічі на рік (березень – квітень, листопад — грудень) згідно розпорядження ректора силами лікарів установи в студентських аудиторіях студентам та викладачам проводилися лекційні заняття, скеровані на профілактику захворюваності  на туберкульоз, хронічні захворювання легень, профілактику ВІЛ/СНІДу, профілактику вірусних гепатитів, профілактику захворювання, які передаються статевим шляхом, профілактику захворювань на артеріальну гіпертензію, ГРВІ, грипу, кору та інш. Всього прочитано 247 лекцій (прослухали 5062 чол.), Проведено бесід   — 2658, охоплено 14 357 особи.Проведено середнім медичним персоналом 624 бесід, охоплено 4218 осіб

Щомісячно в студентській газеті  «Аудиторія» НУ «Львівська політехніка» в рубриці поради на щодень друкуються поради лікаря.

 Висновок

 Основним напрямком роботи установи є здійснення комплексу заходів, спрямованих на формування, збереження та укріплення здоров’я студентської молоді, попередження розвитку захворювань, зниження розвитку захворюваності, інвалідності та смертності серед студентів юридичні послуги.

Важливе місце в роботі закладу займає проведення щорічних профілактичних медичних оглядів серед студентів. В 2013 році охоплено медичними оглядами 97,2 % студентів І – V  курсів.  Вперше виявлено хронічних захворювань 5,5% від числа оглянутих.

З метою виявлення артеріальної гіпертензії оглянуто 98,9 % студентів. Всі студенти, в яких виявлено підвищення артеріального тиску до обстежені, з ними проведені бесіди та дані рекомендації щодо профілактики захворювання на АГ. З числа оглянутих взято вперше на облік  63 студенти.

Десята міська лікарня активно бере участь у  виконанні Постанови Кабінету Міністрів від 25.04.2012 р. № 341 «Про реалізацію Пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою».

Виконано план флюорографічних обстежень на 101,3 %.

В 2013 році в порівнянні з 2012 роком, спостерігається незначне зниження поширеності захворювань серед студентської молоді на 1,7 %.

Проте, відмічається тенденція до росту поширеності захворювань, а саме:

хвороби кістково – м’язової та сполучної системи  — 16,8%;

хвороби сечо – статевої системи – 11,7 %

хвороби ендокринної системи – 1,4%;

Кількість диспансерних хворих в 2013 році на 1 диспансерну дільницю становить 823,4;  в 2012 році – 821,5 . Всі диспансерні хворі 100% оздоровлені.

Кількість диспансерних хворих, які проліковані в денному стаціонарі в 2013 році становить на 21,2 % Середнє  перебування хворого на ліжку в 2013 році – 8,0 проти 8,1 у 2012 р.

В  2013 році  вперше встановлено діагноз онкопатології  у 8 студентів ( 2 випадки – поступили на І курс, 2 випадки – виявлено лікарями установи ).

При аналізі загальної смертності  серед студентів   75% становить смертність від травматизму (дорожно – транспортний травматизм), 25 % — онкопатології.

 В подальшій роботі слід звернути увагу на:

 1. Постійно аналізувати результати роботи Десятої міської лікарні, за результатами аналізу вносити пропозиції.

2. Аналізувати захворюваність та поширеність захворювань серед студентської молоді та доповідати на ректораті про стан здоров’я студентів з оргвисновками.

3. Продовжити роботу з провадження протоколів надання медичної допомоги, затверджених наказом МОЗ України та на їх виконання розробити і затвердити адаптовані протоколи за профілем діяльності установи.

4. Шляхом посилення контролю за якістю діагностичного процесу  підвищити рівень профілактики медичних оглядів, вдосконалювати методику диспансеризації осіб часто – тривалохворіючих та на тих, які перенесли гострі захворювання з метою хронізації.

5. Взяти під особливий контроль роботу з активного виявлення захворювань на ранніх стадіях з повноцінним обстеженням осіб з факторами ризику.

6.  Посилити санітарно  — освітні заходи з метою формування здорового способу життя серед молоді, інформування з питань репродуктивного здоров’я, профілактики тютюнопаління, наркоманії та інфекцій, що передаються статевим шляхом ,ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Головний лікар                                                                        Данчак  В.О.