Аналіз роботи комунального некомерційного підприємства «Десята міська лікарня м. Львова» за 2018 рік

 

 

 

Комунальне некомерційне підприємство  «Десята  міська лікарня міста Львова» розташована по  вулиці Бой – Желенського, 14 на території студентського містечка НУ «Львівська політехніка».

До складу лікарні входять:

 • поліклінічне відділення плановою потужністю 281 відвідування в зміну;
 • при поліклінічному відділенні функціонує денний стаціонар на 30 ліжок;
 • стаціонарне терапевтичне відділення на 20 ліжок.

 

 

В 2018 році виконано річний бюджет на 100% ( затверджено бюджетом 9389,1 тис. грн., виконано 9388,9 тис. грн.).

Впродовж 2018 року надійшло 75051,00 грн. благочинних внесків.

Наявна Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики,  наказ МОЗ України від 01.11.2018 р.№1995.;  експертами акредитаційної комісії  ДОЗ ЛОДА проведено акредитацію, установі присвоєно другу акредитаційну категорію (Дата акредитації  — 30.05.2018; наказ ДОЗ ЛОДА №407; серія АА   №000015).

Наявний Статут комунального некомерційного підприємства «Десята міська лікарня м. Львова», затверджений наказом УОЗ ЛМР від20.07.2018 р. №291

В поліклінічному відділенні проходять періодичні медичні огляди студенти НУ «Львівська політехніка», ЛНУ імені Івана Франка, Інституту банківської справи, а також працівники університетів, які працюють в шкідливих умовах праці.

Комунальне некомерційне підприємство  «Десята  міська лікарня міста Львова» бере участь у реформуванні медичної галузі, проводить декларування населення. Станом на 01.01.2019 року задекларовано 7614 осіб.

 

ПРИПИСНЕ НАСЕЛЕННЯ КНП «Десята  міська лікарня м.Львова» становить 21015 осіб.

 

 

 

 

 

Штатний розклад лікарні

 

Фізичні особи Забезпеченість лікарями на 100 000 Атестовано
Лікарі – 30 161,7 Лікарі – 25;                        83,9 %

Мають сертифікат – 3;     12,9 %

Середній медичний персонал – 41 220,2 Атестовано м/с – 32;     78,1%;

Не атестовані – 9;         21,3 %;

в т.ч. молоді спеціалісти — 1; 2,4%

 

Пройшли передатестаційні курси та підтвердили свою кваліфікацію:

 • лікарів – 8; проатестовано – 8;
 • медсестер – 7; проатестовано – 7.

 

Кількість відвідувань на 100 мешканців

 

2016 р. —  711,6 ;           2017 р. – 599,7;  2018 р. – 452,5 

         

Показники 2016 2017 2018
Всього відвідувань 164 797 138892 113 134
З приводу захворювань 35 441 27760 24 517
% відсоток 21,5 20,1 21,7
З приводу медичних оглядів 129 356 11 132 88 617
% відсоток 78,5 80 78,3
Потужність в зміну 656,6 557,7 452,5

 

Охоплено профілактичним медичними оглядами студентів

 

Роки Охоплено медичними оглядами Вперше виявлено при медичних оглядах хронічних захворювань
2016 97,1 % 5,0%
2017 97,0% 5,2%
2018 94,2% 4,95%

 

 

Проведено вакцинопрофілактику від грипу в установі  —   вакциновано 8 медичних працівників.

 

Захворюваність на вірусні гепатити

 

  2018

абсолютні числа

2017

абсолютні числа

2018

захворюваність на 100 000

2017

захворюваність на 100 000

Вірусний гепатит А 1 1 7,7 4,3
Вірусний гепатит В 2 3 9,5 8,6
Вірусний гепатит С 1 3 4,7 8,6
Всього 4 7 19,0 21,6

 

В 2018 р. знизився ріст захворюваності на вірусні гепатити на 18,0%  за рахунок захворюваності на вірусний гепатит С .

 

В 2018 році інфекційна захворюваність  виросла в порівнянні з 2017 роком  на 1,8% за рахунок захворюваності на кір.

 

Оглянуто на артеріальну гіпертонію

 

  Всього населення Охоплено % Виявлено АГ на 1 000
2018 р. 21015 19 375 92,2 2,0
2017 р. 23158 21884 94,5 2,4

 

Флюорографічне обстеження

 

Роки Заплановано Охоплено Відсоток % Виявлено туберкульозу Виявлено захворювань легень
2018 12 500 12 500 100,0 2 112
2017 12 000 12502 104,1 209

 

  абсол. дані % від к-сті флюор.обстежень
Виявлено хворих осiб:  всього 212 1,0
в т.ч. tbc 2 0,016
онко 0 0
інші (вказати):

брохіальна астма

хронічні бронхіти

гострі бронхіти

пневмонії

 

2

0

194

12

 

0,016

0

1,6

0,01

 

 

Захворюваність на туберкульоз

 

Роки Поширеність на  100000 Захворюваність на  100000
2018 38,1 9,5
2017 43,2 8,6

 

В 2018 році захворювання серед студентської молоді  на туберкульоз легень при флюорографічному обстеженні виявлено 2 випадки туберкульозу легень на ранніх стадіях.

 

 

 

 

 

Обстежено УЗД – 1 290 осіб.

 

З числа оглянутих виявлено 736 патологічних  змін (56,6 %):

 

Виявлені діагнози Абс.число %
Конкременти нирок СКХ 73 5,7
Пієлонефрит 45 3,5
Солевий діатез 81 6,3
ЖКХ 9 0,7
Панкреатит 21 1,6
Жировий гепатоз 23 1,8
Поліп жовчного міхура 8 0,6
Подвоєння нирки 9 0,7
Вузловий зоб 38 2,9
Тиреоїдит 28 2,2
Кіста ячника 72 5,6
Фіброміома 68 5,3
Овуляційний синдром 77 6,0
Аднексит 55 4,3
Маткова вагітність 29 2,2
Дифузний зоб 82 6,3
Полікістоз 12 0,9

 

Поширеність і захворюваність на 1000 населення

                                                                     

  2018 2017
Поширеність 774,7 830,0
Захворюваність 68,8 357,2

 

          В порівнянні з 2017 роком у 2018 році  спостерігається зниження поширеності захворювань серед студентської молоді на 3,0 % за рахунок хвороб:

 • крові — 5,8
 • ока – 5,4
 • органів травлення – 2,6
 • органів дихання – 2,0.

 

Тенденція  до росту поширеності захворювань:

 1. хвороби нервової системи – 4,2
 2. хвороби сечостатевої системи – 2,6
 3. вуха і сосцевидного відростку- 2,4.

 

 

 

 

Кількість диспансерних хворих

 

2018 р.  –  5774     особи;    2017 р.     – 6144 осіб;

Кількість диспансерних хворих на одну терапевтичну дільницю:

 

2018 р.  – 721,7 ;                             2017 р. – 765,3;

 

Оздоровлення диспансерних хворих

 

Роки Амбулаторно Стаціонарно Санаторії
2018 85,4 11,2 3,4
2017 81,8 18,2

 

Всього на диспансерному обліку в 2018 році знаходилося 784 студенти – інваліди.

З них студенти:

 • НУ «Львівська політехніка» — 364 особи;
 • ЛНУ імені Івана Франка — 408 осіб;
 • Університет банківської справи – 12 осіб.

Питома вага серед студентів – інвалідів НУ «Львівська політехніка» становить:

 • опорно –рухового апарату
 • неврологічні захворювання
 • органи дихання
 • вроджені вади розвитку
 • ендокринологічні захворювання
 • ЛОР –патологія
 • онкопатологія.

Питома вага серед студентів – інвалідів Львівського національного університету імені Івана Франка  становить:

 • захворювання очей
 • хвороби опорно- рухового апарату
 • захворювання нервової системи
 • ендокринологічні захворювання
 • вроджені вади розвитку
 • захворювання вуха
 • онкопатологія .

 

Всього на диспансерному обліку впродовж 2018 року знаходилося 428 іноземних студенти, прибулі з тропічних країн – 152 особи.

Обстежені з профілактичною метою 152 осіб, за клінічним показами – 28 осіб.

Проведено делагілопрофілактика 152 особам.

До початку навчання в університетах  всім іноземним студентам  проведено профілактичний медичний огляд та обстежено згідно вимог чинного законодавства, а саме: студентам, які прибули з тропічних країн проведено  аналіз крові на малярійний плазмодій, аналіз сечі на шистоматоз та проведено малярійопрофілактику.

 

Робота денного стаціонару

 

За 2018 р. денному стаціонарі поліклініки проліковано 795 осіб.

Середній термін перебування на ліжку 5,6.

Виписано з виздоровленням 740 хворих, що становить 95,0 %;     з покращенням – 55  хворих (5,0%).

Серед пролікованих хворих переважають наступні хвороби:

— хвороби органів дихання

— хвороби сечостатевої системи

— хвороби органів травлення

— захворювання шкіри та підшкірної клітковини

— хвороби нервової системи

— хвороби системи кровообігу

— хвороби ендокринної системи

— хвороби ока

— хвороби вуха і соскоподібного відростку

 

На початку звітного періоду в лікарів акушер –гінекологів  знаходилися на обліку 31 вагітна, на протязі року взято на облік 21 вагітна,   всі вагітні взяті на облік до 12 тижнів.

Всього пологами закінчили 17 вагітних,

з них передчасні пологи – 0, викидні в ранніх термінах — 0.

Всім породіллям проводився післяродовий патронаж у перші 10 днів після виписки з пологового будинку. Всі вагітні при взятті на облік проходили повне  клініко – діагностичне обстеження.

У 7 вагітних спостерігалася анемія легкого та середнього ступеня; у 4 вагітних  — набряки і протиінурія; інфекції сечостатевої системи -1, венозні ускладнення – 1..

Всі вагітні з групи ризику були скеровані на профліжко, з усіма проводилася психопрофілактична допологова підготовка.

94,6% жінок фертильного віку користується контрацептивними засобами.

Показник абортів серед жінок фертильного віку 0%.

Охоплено цитологічним  обстеженням 3387 жінки (94,0%) .

В 2018 році  виявлено дисплазії легкої та середньої ступені  — 28; підтверджено цитологічно — 23; гістологічно — 5. Всі взяті на диспансерний облік та проліковані.

 

Обстежено на RW     — 272 осіб.

TORCH- інфекція на рівні  2017 року.

 

Онкологічна захворюваність

 

2018 р.    —    26 випадків;            2017 р.     —  35 випадків;

Всі хворі знаходяться на «Д» обліку у лікаря –онколога, хворим проведено необхідне лікування в 2018 році.

Вперше в 2018 році виявлено  2 особи: рак щитовидної залози.

Знято з «Д» обліку 9 осіб   в зв’язку із закінченням  навчання.

 

Кількість проведених індивідуальних передтестових консультувань по установі  — 292; обстежено на ВІЛ – 269 осіб  (3,1%)  по 6-и кодах, інфікованих осіб не виявлено.

 

Травматизм серед студентів в 2018 р.

 

Всього зареєстровано 295 травми; з них: побутові – 58,3 %; вуличні – 26,7%; спортивні – 11,8%;  дорожно- транспортні – 1,3%; інші – 1,7%;

В  порівнянні з 2018 роком  відбулося зменшення на 17,5 %.

 

Терапевтичне стаціонарне відділення

 

За 2018 рік проліковано 811 хворих (2017 рік — 881 хворих). Середній термін  перебування на ліжку – 7,2 проти 7,3 в 2017 р. Робота ліжка становить354,1 проти 387,7 у 2017 році.

Виконано план ліжкоднів на 102,0 %.

Із загального  числа хворих виписано із виздоровленням – 796 осіб,  що становить 98,0 %;  з покращенням –15 (1,8%).

З числа пролікованих:

 1. 92,1 % – хвороби органів дихання
 2. 3,6 % — хвороби органів травлення
 3. 3,4 % — хвороби сечостатевої системи
 4. 1,6% — хвороби органі травлення
 5. 1,1 %хвороби органів кровообігу
 6. 0,9 % — хвороби нервової системи
 7. 0,5% — хвороби крові
 8. 0,25% — хвороби кістково – м’язової системи
 9. 0,24% — хвороби шкіри та підшкірної клітковини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установа

приймала участь у проведенні акцій, які планувались УОЗ ЛМР:

Назва акції Всього оглянуто мешканців
Дні раннього виявлення глаукоми Обстежено офтальмологом та проведено тонометрій – 117
Дні профілактики і раннього виявлення у населення туберкульозу і хронічних захворювань органів дихання Обстежено флюорографічно – 987 осіб; ренгено-графічно –4; проведено спірографію – 8 особам
Дні профілактики і раннього виявлення артеріальної гіпертензії Обстежено1941 осіб, працівників установи – 94 осіб. Підвищений АТ виявлено у 108 осіб, з них вперше – 8.

Всі доообстежені, проліковані та взяті на диспансерний облік

Дні раннього виявлення патології шийки матки і грудної залози у жінок Всього обстежено 1021 жінок; з них цитологічно обстежено 563;

Всі скеровані на дообстеження та взяті на «Д» облік

Дні активного виявлення ВІЛ/СНІД Звернулося для ДКТ 27 осіб,

ВІЛ-позитивних не виявлено

Дні раннього виявлення онкопатології  сечостатевої сфери у чоловіків Оглянуто 558 осіб, з них –19 УЗД,  1 – онкомаркери, патологій не виявлено

 

Відповідно до Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», Закону України «Про запобігання захворюванню на ВІЛ/СНІД та   соціальний захист населення», Закону України «Про захист населення від інфекційних захворювань, програми боротьби з наркоманією, тютюнопалінням, малярією в установі розроблені заходи щодо реалізації цих програм.

Основний напрямок програм – це профілактика проведення санітарно – освітньої роботи серед студентів та викладачів вузів, що пояснюють природу того чи іншого захворювання.

В НУ «Львівська політехніка» двічі на рік (березень – квітень, листопад — грудень) згідно розпорядження ректора силами лікарів установи в студентських аудиторіях студентам та викладачам проводилися лекційні заняття, скеровані на профілактику захворюваності  на туберкульоз, хронічні захворювання легень, профілактику ВІЛ/СНІДу, профілактику вірусних гепатитів, профілактику захворювання, які передаються статевим шляхом, профілактику захворювань на артеріальну гіпертензію, ГРВІ, грипу, кору та інш.

Всього прочитано 238 лекцій (прослухали 6428 осіб) .

Під час прийому хворих, а також при медичних оглядах широко проводилися індивідуальні та групові бесіди. Проведено бесід   — 6437, охоплено 14585 осіб.

Проведено середнім медичним персоналом 648 бесіди, охоплено 4035 осіб.

Щоквартально в студентській газеті  «Аудиторія» НУ «Львівська політехніка» в рубриці поради на щодень друкуються поради лікаря.

 

Висновок

 

Основним напрямком роботи установи є здійснення комплексу заходів, спрямованих на формування, збереження та укріплення здоров’я студентської молоді, попередження розвитку захворювань, зниження розвитку захворюваності, інвалідності та смертності серед студентів.

Важливе місце в роботі закладу займає проведення щорічних профілактичних медичних оглядів серед студентів.

 

В подальшій роботі слід звернути увагу на:

 

 1. впровадження в роботу первинної ланки КНП «Десята міська лікарня м. Львова» використання міжнародної класифікації ІСРС-2, електронний медичний запис пацієнтів.
 2. забезпечення первинної та вторинної ланки медичної допомоги оргтехнікою на 100%.
 3. згідно вказівок НСЗУ розпочати реформу у сфері надання вторинної медичної допомоги.
 4. впроваджувати у роботу КНП «Десята міська лікарня м. Львова» сучасні медичні технології, ефективні методи діагностики та лікування хвороб.
 5. впровадження нових клінічних протоколів надання медичної допомоги, затверджених наказами МОЗ України.
 6. роботу з активного виявлення захворювань на ранніх стадіях з повноцінним обстеженням осіб з факторами ризику.
 7. посилення санітарно  — освітніх заходів з метою формування здорового способу життя серед молоді, інформування з питань репродуктивного здоров’я, профілактики тютюнопаління, наркоманії та інфекцій, що передаються статевим шляхом, ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 8. Приймати активну участь у проведенні акцій, які плануються УОЗ ЛМР.

 

 

Головний лікар                                                                        Данчак  В.О.