ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗА 2019 РІК  КНП «Десята міська лікарня міста Львова»

                                        

                                                                 1.Показники діяльності терапевтичної служби

Роки Населення

(вказати район, місто)

 

Доросле Підлітки Діти Працездатне населення Пенсійного віку Жінки фертильного віку
абс. % абс. % абс. %
2019 КНП «Десята міська лікарня міста Львова» 21015 21015 100 8439 100
2018 21015 21015 100 8470 100

 

2.КАДРИ

 

ВСЬОГО абс.
2019 2018
Всього лікарів терапевтичного профілю, з них: 9 11
–      терапевтів ( в т.ч.дільничних)

–      кардіологів

–      пульмонологів

–      гастроентерологів

–      нефрологів

–      алергологів

–      ревматологів

–      ендокринологів

–      сімейні  лікарі

 

 

                                                              3.Поширеність та захворюваність на 1000 дорослого населення

(2018р. в порівнянні з 2017 роком)

 

Роки Поширеність Захворюваність
абс. %

на 1000 дор. нас.

абс. %

на 1000 дор. нас.

2019 13227 629,4 6751 321,2
2018 16282 774,7 7752 368,8

 

                                         3.1. Поширеність та захворюваність на 1000 дорослого населення органів та систем

 

  Хвороби кровообігу Органів дихання Хвороби ШКТ Ревматичні та хв.сполучної тк.
абс. на 1000 абс. на 1000 абс. на 1000 абс. на 1000
Поширеність  2019р. 188 8,9 4903 233,3 837 39,8 352 16,7
Захворюваність 2019р. 14 0,66 4259 202,6 67 3,18 96 4,5
Поширеність 2018р. 306 14,5 4747 225,8 1146 54,5 395 18,7
Захворюваність 2018р. 15 0,71 4122 196,1 263 12,5 180 8,5

    

                                                                                4.ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ

 

Найменування хворіб Всього Вперше вжитті Число померлих «Д» нагляд
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Всього 188 306 14 15 24 151
 Гіпертонічна  х-ба 112 207 7 8 14 105
ІХС
Стенокардія
Г. інфаркт міокарда
ЦВХ 3 1 1
Інсульти

 

                                                                               5.Амбулаторно-поліклінічна служба

            

         5.1 Кількість хворих під диспансерним наглядом (на 1000) (окремо у терапевтів і у сімейних лікарів)

 

Роки Абсолютні дані Відносні показники
  Терапевти            сімейні лікарі Терапевти   сімейні лікарі
2019 2076 98,7
2018 3774 179,5

                                                                                

  1. Стаціонарна допомога

                          

Кіль-

кість ліжок всього

Терапевтичних (кількість) Іншого профілю(вказати профіль)
к-сть днів  роботи ліжка % виконання плану л/днів середнє перебування летальність кількість ліжок к-сть днів роботи ліжка % виконання плану л/днів середнє перебування летальність
2019 20 356,5 102,7 7,3
2018 20 354,1 102,0 7,2

Кількість реорганізованих (скорочених) або перепрофільованих ліжок і на які саме ліжка.

 

                                                                              6.1.РОБОТА СТАЦІОНАРІВ НА ДОМУ

 

 

  Кількість проліковано хворих Кількість л/днів Середнє перебування в стаціонарі на дому (к-ть днів)
2019
2018

                                                                         6.2 .Робота денних стаціонарів

                               

Кількість ліжок Кількість пролік. хворих Середнє перебування в днях Госпіталізовано Померло
абс. % абс. %
2019 Всього — 30 456 5,0
Терапевтичні-30 456 5,0
2018 Всього — 30 795 5,6
Терапевтичні-30 795 5,6

 

                                                                                         7.Показники інвалідності

 

                                                 7.1.Загальна кількість признаних  інвалідами:

                                                                                   у  2019р.- 0

 

                                                                                   у 2018р.-  0

                                                                                 

Рангове місце Нозологічна форма Показник у абс.чис. %
2019 2018 2019 2018 2019 2018
І місце
ІІмісце
ІІІмісце

                                                                    

                                                                 

                                                     7.2 Загальна кількість признаних  інвалідами в працездатному віці:

 

                                                         у 2019р- 0

 

                                                         у 2018р- 0

 

                                                                       

Рангове місце Нозологічна форма Показник у абс.чис.      %
2019 2018 2019 2018 2019 2018
Імісце
ІІ місце
ІІІмісце

 

 

                                                                8.Кількість померлих осіб у працездатному віці

 

  2019 2018
Всього
Мужчини
Жінки

                                                                                                                                             

                                                                                     9.Структура смертності по нозологіях

                                                                                                                                   

                 

                 Причина смерті

                  2019рік                     2018рік
Заг. кількість померлих

 

З них в працезд.віці

 

Заг. кількість померлих

 

З них в працезд.віці

 

1. Захворювання серцево-судинної сис-ми
  -ІХС
  -в т.ч. з гіпертензією
  -інфаркти міокарда
  -інсульти
  -ЦВХ
2. Захворювання органів травлення
3. Захворювання органів дихання
4. Цукровий діабет
5. Новоутвори( в т.ч. злоякісні)
6. Смерть по старості
7. Травми та отруєння  

                                                                               10.Участь у державній Програмі «Доступні ліки»

 

10.1.Ск.коштів виділено у 2019р:

скільки використано- 0

 

10.2.Скільки хворих охоплено Програмою: всього- 0

з них із Ц.Д.- 0

із ССС- 0

із Б.А.- 0

 

10.3.Проблеми у реалізації Програми :

 

  1. Участь в обласних акціях.

 

 

 

Назва акції

Кількість оглянутих (абс. число) Діагностов. паталогій  (абс.число) Питома вага виявлених патал. до обстежених (%) Взято на облік (абс.число)
1.Дні профілактики туберкульозу і хр.захворювань органів дихан. 719
2.Дні вимірювання арт.тиску населення. 1816 9 0,5% 5
3. .Дні профілактики і раннього виявлення Ц.Д. 74

 

                     12.Висновки та пропозиції.

 

 

 

Керівник установи                                                                                               П.І.Б.

 

 

Виконавець( посада)                                                                                                 П.І.Б.