ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗА 2018 РІК КНП «Десята міська лікарня міста Львова»

ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗА 2018 РІК

КНП «Десята міська лікарня міста Львова»

 

                                                                 

                                                                  1.Показники діяльності терапевтичної служби

Роки Населення

(вказати район, місто)

 

Доросле Підлітки Діти Працездатне населення Пенсійного віку Жінки фертильного віку
абс. % абс. % абс. %
2018 КНП «Десята міська лікарня міста Львова» 21015 21015 100 8470 100
2017 23158 23158 100 9388 100

 

 

2.КАДРИ

 

ВСЬОГО абс.
2018 2017
Всього лікарів терапевтичного профілю, з них: 11 12
–      терапевтів ( в т.ч.дільничних)

–      кардіологів

–      пульмонологів

–      гастроентерологів

–      нефрологів

–      алергологів

–      ревматологів

–      ендокринологів

–      сімейні  лікарі

 

 

 

 

 

 

                                                              3.Поширеність та захворюваність на 1000 дорослого населення

(2018р. в порівнянні з 2017 роком)

 

Роки Поширеність Захворюваність
абс. %

на 1000 дор. нас.

абс. %

на 1000 дор. нас.

2018 16282 774,7 7752 368,8
2017 19223 830,0 8274 357,2

 

 

                                         3.1. Поширеність та захворюваність на 1000 дорослого населення органів та систем

 

 

  Хвороби кровообігу Органів дихання Хвороби ШКТ Ревматичні та хв.сполучної тк.
абс. на 1000 абс. на 1000 абс. на 1000 абс. на 1000
Поширеність

2018р.

306 14,5 4747 225,8 1146 54,5 395 18,7
Захворюваність

2018р.

15 0,71 4122 196,1 263 12,5 180 8,5
Поширеність

2017р.

357 15,4 4802 207,3 1429 61,7 464 20,0
Захворюваність

2017р.

36 1,5 3978 171,7 302 13,0 191 8,2

 

      

 

 

 

                                                                                4.ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ

 

Найменування хворіб Всього Вперше вжитті Число померлих «Д» нагляд
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Всього 306 357 15 36 151 262
 Гіпертонічна  х-ба 207 242 8 25 105 194
ІХС
Стенокардія
Г. інфаркт міокарда
ЦВХ 1 4 1
Інсульти

 

                                                                               5.Амбулаторно-поліклінічна служба

            

         5.1 Кількість хворих під диспансерним наглядом (на 1000) (окремо у терапевтів і у сімейних лікарів)

 

Роки Абсолютні дані Відносні показники
  Терапевти            сімейні лікарі Терапевти   сімейні лікарі
2018 3774 179,5
2017 4341 187,4

                                                                                

 

 

 

 

 

  1. Стаціонарна допомога

                          

Кіль-

кість ліжок всього

Терапевтичних (кількість) Іншого профілю(вказати профіль)
к-сть днів  роботи ліжка % виконання плану л/днів середнє перебування летальність кількість ліжок к-сть днів роботи ліжка % виконання плану л/днів середнє перебування летальність
2018 20 354,1 102,0 7,2
2017 20 387,7 11,7 7,3

Кількість реорганізованих (скорочених) або перепрофільованих ліжок і на які саме ліжка.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              6.1.РОБОТА СТАЦІОНАРІВ НА ДОМУ

 

 

  Кількість проліковано хворих Кількість л/днів Середнє перебування в стаціонарі на дому (к-ть днів)
2018
2017

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 .Робота денних стаціонарів

 

                               

Кількість ліжок Кількість пролік. хворих Середнє перебування в днях Госпіталізовано Померло
абс. % абс. %
2018 Всього — 30 795 5,6
Терапевтичні-30 795 5,6
2017 Всього — 30 1666 5,1
Терапевтичні-30 1666 5,1

 

 

                                                                                         7.Показники інвалідності

 

                                                 7.1.Загальна кількість признаних  інвалідами:

                                                                                   у  2018р.- 0

 

                                                                                   у 2017р.-  0

 

                                                                                 

Рангове місце Нозологічна форма Показник у абс.чис. %
2018 2017 2018 2017 2018 2017
І місце
ІІмісце
ІІІмісце

                                                                    

                                                                 

                                                     7.2 Загальна кількість признаних  інвалідами в працездатному віці:

 

                                                         у 2018р- 0

 

                                                         у 2017р- 0

 

                                                                        

Рангове місце Нозологічна форма Показник у абс.чис.      %
2018 2017 2018 2017 2018 2017
Імісце
ІІ місце
ІІІмісце

 

 

                                                                8.Кількість померлих осіб у працездатному віці

 

  2018 2017
Всього
Мужчини
Жінки

                                                                       

 

                                                                     

                                                                                     9.Структура смертності по нозологіях

                                                                     

 

                                                            

                 

                 Причина смерті

                  2018рік                     2017рік
Заг. кількість померлих

 

З них в працезд.віці

 

Заг. кількість померлих

 

З них в працезд.віці

 

1. Захворювання серцево-судинної сис-ми
  -ІХС
  -в т.ч. з гіпертензією
  -інфаркти міокарда
  -інсульти
  -ЦВХ
2. Захворювання органів травлення
3. Захворювання органів дихання
4. Цукровий діабет
5. Новоутвори( в т.ч. злоякісні)
6. Смерть по старості
7. Травми та отруєння  

            

                                                                   10.Участь у державній Програмі «Доступні ліки»

 

10.1.Ск.коштів виділено у 2018р:

скільки використано- 0

 

10.2.Скільки хворих охоплено Програмою: всього- 0

з них із Ц.Д.- 0

із ССС- 0

із Б.А.- 0

 

 

10.3.Проблеми у реалізації Програми :

 

  1. Участь в обласних акціях.

 

 

 

       Назва акції

Кількість оглянутих (абс. число) Діагностов. паталогій  (абс.число) Питома вага виявлених патал. до обстежених (%) Взято на облік (абс.число)
1.Дні профілактики туберкульозу і хр.захворювань органів дихан. 987    
2.Дні вимірювання арт.тиску населення. 1941 108 5,5% 8
3. .Дні профілактики і раннього виявлення Ц.Д. 78

 

 

 

                     12.Висновки та пропозиції.

 

Керівник установи                                                                                               П.І.Б.

 

Виконавець( посада)                                                                                                 П.І.Б.