Інформація про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб

Додаток до наказу № 848 від 25.07.2017
Інформація про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб
за ІІ квартал
Назва закладу КНП «Десята міська лікарня м. Львова
Період Найменування юридичної особи(або позначення фізичної особи) Благодійні пожертви, що були отримані закладом Використання закладом благодійних пожертв,отриманих у грошовій та натуральній формі(товари і послуги),тис.грн
Від фізичних та юридичних осіб Всього отримано благодійних пожертв, тис.грн Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) Перелік використання товарів та послуг у натуральній форм Залишок невикористаних грошових коштів та послуг на кінець  звітного періоду, тис.грн.
В грошовій формі, тис.грн. В натуральній формі(товари і послуги),тис.грн Перелік товарів і послуг в натуральній формі Сума тис.грн Сума тис.грн
І квартал
ІІ квартал
ІІІ квартал
ІУ квартал
Всього за 2018
Додаток №1
Інформація про проведену роботу
Повна назва установи Розміщено інформацію на сайті  відповідно до наказу МОЗ України №848 від 25.07.2017 року «Про здійснення заходів з контролю за надходженням і використанням  благодійних пожертв узакладах охорони здоров’я» (так/ні) ( якщо ні вказати причини)        ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ
 встановлені відповідно до наказу МОЗ України №459 від 26.04.2017 року
Кількість встановлених інформаційних стендів в установі Періодичність оновлення інформації
Головний лікар
Головний бухгалтер